Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Instituce, také se nazývá TSK

Technická správa komunikací byla zřízena k 1.7.1967. Tato organizace má za úkol spravovat veškerý komunikační majetek hlavního města Prahy.

17 dotazů
Dobrý den,   V příloze zasílám odpověď na žádost o informace včetně příloh.   S pozdravem     Martina Zdeňková   Vedoucí oddělení právního...
Úklid listí - Praha 8

Čeká se zařazení.

  Dobrý den,   V příloze zasílám odpověď na Vaši žádost o informace dle Informačního zákona.   S pozdravem       Martina Zdeňková   P...
Dobrý den,   v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost o informace včetně přílohy.   S pozdravem     Martina Zdeňková   Právník       [1]...
Zdeňková Martina, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. [1]22/11/2019 Vážený pane Cvečku,   V příloze Vám zasílám odpověď na Vaši Žádos...
Siegel Karel, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. [1]25/9/2019 Vážení, připojuji sdělení naší společnosti k žádosti zaslané panem Ing. Ma...
Vážená paní Huntová,   na základě informace od vedoucí oddělení řízení dopravy naší společnosti k Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zá...
Technické údaje k ZPS

Částečně úspěšné.

Vážený pane,   v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši stížnost na postup při vyřizování žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, ze dne...
Vážená paní doktorko, k Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. v aktuálním znění zasílám připojené dokumenty a komentář, který js...
Vážený pane,   v příloze zasílám odpověď na Vaší žádost dle InfZ.   S pozdravem     Mgr. Martin Roubíček právní oddělení TSK hl.m.Prahy...
Vážený pane,   v příloze zasílám odpověď na Vaší žádost dle InfZ a následnou stížnost.   S pozdravem   Mgr. Martin Roubíček právní odděle...
Zprovoznění tramvajové zastávky Štvanice
Dotaz byl vznesen na instituci Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. uživatelem Michal A. Valášek dne .

Velké zpoždění.

Vážení, v souvislosti s nedávným zprovozněním tramvajové zastávky Štvanice na Hlávkově mostě vás jako povinný subjekt dle zákona 106/1999 Sb. o svobo...
Vážená paní,   v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost o přehodnocení odpovědi na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999...
Vážení, na základě kontroly posíláme upřesnění odpovědi na vaše otázky:   c) přehled výše všech přidělených platů, pravidelných i mimořádných odm...
Vážený pane Zábranský, k Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím sděluji, že na webový...
Vážený pane, zasílám Vám seznam, který jsem obdržel pro splnění vyžádané informace o smlouvách uzavřených v období 21.-27. 8. 2014. S pozdravem JUDr...
Seznam všech evidovaných uzavřených smluv
Dotaz byl vznesen na instituci Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. uživatelem Adam Zábranský. Poznámka od uživatele Adam Zábranský dne .

Úspěch.

TSK Praha zveřejňuje smlouvy zde: https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/verejne-zakazky (záložka Smlouvy).
Seznam všech evidovaných uzavřených smluv
Dotaz byl vznesen na instituci Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. uživatelem Adam Zábranský. Poznámka od uživatele Adam Zábranský dne .

Úspěch.

TSK Praha zveřejňuje smlouvy zde: https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/verejne-zakazky (záložka Smlouvy).

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?