Středočeský kraj

Instituce

42 dotazů

(page 2)

Vážená paní, dne 18. 07. 2016 byla odpověď vypravena do Vámi uvedené datové schránky IDDS: vkwvbnf , tak jak jste požadovala. S pozdravem Maryla K...
Oplocení hřiště TJ Kouřim.
Odpověď od Středočeský kraj pro Klouda dne .
Velké zpoždění.
TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY *************************************************************************** Dobrý den, Vaš...
TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY *************************************************************************** Dobrý den, Vaš...
Dokumentace k Čapímu hnízdu
Odpověď od Středočeský kraj pro František Kopřiva dne .
Informace není k dispozici.
TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY *************************************************************************** Dobrý den, Vaš...
Dokumentace k firmě AZOS CZ
Odpověď od Středočeský kraj pro František Kopřiva dne .
Velké zpoždění.
TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY *************************************************************************** Dobrý den, Vaš...
Rozsudek v kauze Rath, Pancová a Kott
Odpověď od Středočeský kraj pro Jakub Michálek dne .
Velké zpoždění.
TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY *************************************************************************** Dobrý den, Vaš...
Podnět k provedení kontroly - město Kouřim
Odpověď od Středočeský kraj pro ing.Marie Dvořáková dne .
Částečně úspěšné.
Vážená paní inženýrko, Krajský úřad Středočeského kraje (dále jen „krajský úřad“) obdržel Vaše e-mailové podání dne 18. února 2016 ve věci nesouhlasu...
Přehled VZ v roce 2012
Odpověď od Středočeský kraj pro Jana Gutierrez dne .
Úspěch.
-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -- Od: Kouřilová Maryla Středočeský kraj 5/3/2013 Vážená paní, v příloze Vám zasílám odpo...
Z PŘÍLOHY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -- strana 2 / 2 V případě  poskytování  informací  na  žádost  má  žadatel  jako  prostředek  ochrany  proti...
dotaz na podnikání OÚ
Odpověď od Středočeský kraj pro František Urban dne .
Úspěch.
Vážený pane Urbane, opakovaně Vám sděluji, že Vaše žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, nelze vyhodn...
Praha: Číslo jednací: Vyřizuje: 29.7.2014 111379/2014/KUSK Ing. Jiří Libánský / l. 243 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném...
Dotazy k projektu Tojecool.cz
Dotaz byl vznesen na instituci Středočeský kraj uživatelem Radim Hasalík. Poznámka od uživatele Radim Hasalík dne .
Částečně úspěšné.
Kraj na stížnost odpověděl částečně na některé dotazy: http://bit.ly/1dw74e9 . Případ čeká na výsledky šetření policie. Kraj žádné vlastní šetření prav...
Nedodržení zákonných lhůt ve správním řízení
Upřesnění bylo odesláno Středočeský kraj od uživatele ing.Marie Dvořáková dne .
Částečně úspěšné.
Povinný subjekt: Malá Jaroslava Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, odvolávám se na Vá...
Dobrý den! Vaše zpráva, kterou jste zaslal(a) na adresu elektronické podatelny byla jejím poštovním systémem přijata a zařazena do fronty ke zpracová...
Informace pro paní Markétu Špičákovou na základě žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.   Vážená paní...
-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -- Vážený pane, v příloze zasílám Vámi požadované informace. S pozdravem     Maryla K...
Cena za poskytnuté informace
Odpověď od Středočeský kraj pro Jana Mravcová dne .
Velké zpoždění.
Dobrý den! Vaše zpráva, kterou jste zaslal(a) na adresu elektronické podatelny byla jejím poštovním systémem přijata a zařazena do fronty ke zpracová...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?