Ústavní soud

Instituce

13 dotazů
Městská policie
Odpověď od Ústavní soud pro David Chaloupka dne .
Čeká se na odpověď.
Toto sdělení podatelny Ústavního soudu je generováno zcela automaticky. Vaše datová zpráva s předmětem Žádost o informace podle dotaz - Městská poli...
Vážená paní Kohlerová,   dne 1. května 2020 obdržel Ústavní soud Vaši žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k inform...
Povaha sporu
Odpověď od Ústavní soud pro Vojtěch Hošna dne .
Čeká se zařazení.
Vážený pane,   v návaznosti na Vaši žádost o informace, kterou jste dne 19. 3. 2019 zaslal Ústavnímu soudu v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svob...
dotaz rozsudek Faton Gashi/Gaši
Odpověď od Ústavní soud pro Pavla Holcová dne .
Odmítnuto.
0W *H H0D1 0 +0 *H  Toto sdlen podatelny stavnho soudu je generovno zcela automaticky. Vae datov zprva podan prostednictvm e...
Týrání nezletilých dětí
Odpověď od Ústavní soud pro František Švamberg dne .
Vyřizováno poštou.
Vážený pane, sdělujeme Vám, že Vám bylo poštou odesláno rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací, kterou jste Ústavnímu soudu zaslal dn...
Týrání nezletilých dětí
Odpověď od Ústavní soud pro František Švamberg dne .
Velké zpoždění.
0W *H H0D1 0 +0 *H  Toto sdlen podatelny stavnho soudu je generovno zcela automaticky. Vae datov zprva podan prostednictvm e...
Informace o platech zamestnancu
Odpověď od Ústavní soud pro Michal Blaha dne .
Částečně úspěšné.
Vážený pane, sdělujeme Vám, že do Vaší datové schránky bylo odesláno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informací, kterou jste Ús...
Zprávy o výsledcích finančních kontrol
Odpověď od Ústavní soud pro David Havlík dne .
Částečně úspěšné.
Vážený pane Havlíku, v reakci na Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpi...
Úroky z dlužného výživného pro nezl. dítě
Odpověď od Ústavní soud pro Martina Brzobohatá dne .
Částečně úspěšné.
0 *H 0 1 0 +
ODPOR
Odpověď od Ústavní soud pro kohlerová olga dne .
Úspěch.
Vážená paní Kohlerová,   dne 17. ledna 2017 obdržel Ústavní soud Vaši žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k inform...
Zprávy o výsledcích finančních kontrol
Odpověď od Ústavní soud pro David Havlík dne .
Částečně úspěšné.
Vážený pane Havlíku,   na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve věci...
Vážený pane Veselý,   na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „ZSPI“)...
Informace o řízení
Odpověď od Ústavní soud pro Jozef Trško dne .
Velké zpoždění.
    Toto sdělení podatelny je generováno zcela automaticky.   Prostřednictvím veřejné datové sítě soud doručuje na elektronickou adresu, ktero...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?