Statutární město Most

Instituce

5 dotazů
Vážený pane,   v pøíloze Vám zasílám odpovìï na Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona è. 106/1999 Sb., - prùvodní dopis + pøílohy.  ...
Cena za poskytnuté informace
Odpověď od Statutární město Most pro Jana Mravcová dne .

Odmítnuto.

Dobrý den! Vaše zpráva ve věci 'Dotaz o informace podle dotaz - Cena za poskytnuté informace', kterou jste 06.02.2013 v 13:44 hod. zaslal(a) na adres...
  Výzva dle § 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím   Vážený pane,   dne 6. 8. 2014 obdržel Magistrát města Mos...
Vážený pane,   dne 27. 8. 2014 jsem Vám, v dodržené zákonné lhůtě pro vyřízení Vaší žádosti, zaslala odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informace...
-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -- Vážený pane Mráčku,   v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informac...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?