Statutární město České Budějovice

Instituce

9 dotazů
Vážený pane Foldyno,   statutární město České Budějovice (dále jen „povinný subjekt“) obdrželo dne 7. 2. 2022 Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 S...
Vážený pane Mareši,   v příloze zasílám poskytnutí informace k Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.    ...
Vaše emailové podání bylo přijato 14. 6. 2016 pro další zpracování a je evidováno pod číslem 392
Vaše emailové podání bylo přijato 4.3.2016 pro další zpracování a je evidováno pod číslem 180
Počet žádostí o informace

Čeká se zařazení.

Vážená paní Huntová,   v příloze zasílám poskytnutí požadovaných informací dle Vaší žádosti doručené povinnému subjektu.   S úctou a pozdravem...
Vážený pane Havlíku,   v příloze zasílám sdělení o odložení Vaší žádosti o poskytnutí informace ze dne 6.8.2014.   S pozdravem     Mgr....
Vážený pane Havlíku,   v příloze zasílám sdělení o odložení Vaší žádosti o poskytnutí informace ze dne 6.8.2014.   S pozdravem     Mgr....
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --------------------------------------------------------------------- Vážení , v příloze zasílá...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?