Správa Krkonošského národního parku

Instituce, také se nazývá Správa KRNAP

Správa KRNAP je odbornou organizací pro ochranu přírody, zabezpečení strážní, kontrolní a informační služby, provádění sanačních a údržbářských prací a kulturně-výchovnou činnost pro území národního parku (NP) a jeho ochranného pásma (OP). Současně provádí hospodářskou činnost v lesích.

1 dotaz
Dobrý den pane Žáku,  na základě Vaší Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vám posílám odpověď v příloze. Pěkný de...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?