Svaz měst a obcí ČR

Instituce, také se nazývá SMOCR

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických osob. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. V současné době Svaz sdružuje téměř dva tisíce šest set měst a obcí a hájí tak zájmy víc než osmi milionů obyvatel ČR

3 dotazy
Věcný záměr zákona - rekodifikace stavebních úřadů
Dotaz byl vznesen na instituci Svaz měst a obcí ČR uživatelem Josef Vomáčka. Poznámka od uživatele Josef Vomáčka dne .

Velké zpoždění.

Odpověď jsem obdržel v písemné podobě na adresu.
Poskytnutí smluv uzavřených za posledních 7 dní
Dotaz byl vznesen na instituci Svaz měst a obcí ČR uživatelem Jakub Michálek. Poznámka od uživatele Jakub Michálek dne .

Velké zpoždění.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace Vážení, podle § 16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím...
Seznam všech evidovaných uzavřených smluv
Dotaz byl vznesen na instituci Svaz měst a obcí ČR uživatelem Adam Zábranský dne .

Velké zpoždění.

Povinný subjekt: Svaz měst a obcí ČR Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážení, žádám vás o kompl...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?