Ředitelství silnic a dálnic ČR

Instituce, také se nazývá Reditelstvi silnic a dalnic RDS

32 dotazů
Your message to Instituce [Reditelstvi silnic a dalnic RDS vyžaduje e-mail] couldn't be delivered. informace wasn't found at rsd.cz. foi+request-9336...
Vážený pane, v návaznosti na Vaši žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. Vám přílohou zasílám požadované hodnoty nákladů systému el. m...
Silnice l/9 - územní řízení
Odpověď od Ředitelství silnic a dálnic ČR pro Tereza Rejzková dne .

Částečně úspěšné.

Vážená paní, Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen „ŘSD“) obdrželo dne 30. 7. 2020 Vaše podání, které je žádostí o informace ve smyslu...
Dopravní značení
Dotaz byl vznesen na instituci Ředitelství silnic a dálnic ČR uživatelem Uživatel Patrik (Účet pozastaven) dne .

Velké zpoždění.

Povinný subjekt: Ředitelství silnic a dálnic ČR Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, váž...
Zápisy z jednání
Odpověď od Ředitelství silnic a dálnic ČR pro Michal Škop dne .

Úspěch.

Vážený pane Škope, v příloze tohoto e-mailu Vám zasílám vyřízení Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Zdvořile Vás žádám o...
Vážený pane, Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen „ŘSD“) obdrželo dne 20.1.2018 Vaše podání, které je žádostí o informace ve smyslu...
Oznámení 1383/16-10200
Dotaz byl vznesen na instituci Ředitelství silnic a dálnic ČR uživatelem David Havlík dne .

Velké zpoždění.

Povinný subjekt: Ředitelství silnic a dálnic ČR Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, váž...
Mapa výstavby silnic a dálnic z hlediska EIA
Dotaz byl vznesen na instituci Ředitelství silnic a dálnic ČR uživatelem David Havlík dne .

Velké zpoždění.

Povinný subjekt: Ředitelství silnic a dálnic ČR Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, váž...
Mapa výstavby silnic a dálnic z hlediska EIA
Dotaz byl vznesen na instituci Ředitelství silnic a dálnic ČR uživatelem David Havlík dne .

Částečně úspěšné.

[Authority name] Vážená paní, vážený pane, žádám kopii mapy plánované výstavby silnic a dálnic s vyznačeným stavem tzv. řízení EIA tedy procesu po...
Seznam žádostí o výjimku z pravidel
Odpověď od Ředitelství silnic a dálnic ČR pro David Havlík dne .

Částečně úspěšné.

Vážený pane Havlíku, Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen „ŘSD“) obdrželo dne 22.5.2015 Vaše podání, které je žádostí o informace ve...
Seznam kupních smluv
Dotaz byl vznesen na instituci Ředitelství silnic a dálnic ČR uživatelem David Havlík dne .

Odmítnuto.

Povinný subjekt: Ředitelství silnic a dálnic ČR Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, váž...
Vážený pane Havlíku, Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen „ŘSD“) obdrželo dne 27.2.2015 Vaše podání, které je žádostí o informace ve...
Vážený pane Havlíku, Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen „ŘSD“) obdrželo dne 28.2.2015 Vaše podání, které je žádostí o informace ve...
Vážený pane Havlíku, Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen „ŘSD“) obdrželo dne 28.2.2015 Vaše podání, které je žádostí o informace ve...
Vážený pane Havlíku, Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen „ŘSD“) obdrželo dne 27.2.2015 Vaše podání, které je žádostí o informace ve...
Vážený pane Havlíku, Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen „ŘSD“) obdrželo dne 28.2.2015 Vaše podání, které je žádostí o informace ve...
Vážený pane Havlíku,   Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen „ŘSD“) obdrželo dne 27.2.2014 Vaše podání, které je žádostí o informa...
Vážený pane, Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen „ŘSD“) obdrželo dne 10.2.2015 Vaše podání, které je žádostí o informace ve smyslu z...
Vážený pane, Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen „ŘSD“) obdrželo dne 10.2.2015 Vaše podání, které je žádostí o informace ve smyslu z...
Vážený pane, Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen „ŘSD“) obdrželo dne 10.2.2015 Vaše podání, které je žádostí o informace ve smyslu z...
Vážený pane, Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen „ŘSD“) obdrželo dne 10.2.2015 Vaše podání, které je žádostí o informace ve smyslu z...
Vážený pane,   Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen „ŘSD“) obdrželo dne 9.2.2015 Vaše podání, které je žádostí o informace ve smy...
Vážený pane,   Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen „ŘSD“) obdrželo dne 9.2.2015 Vaše podání, které je žádostí o informace ve smy...
Znalecký posudek č. 691/20/2014
Dotaz byl vznesen na instituci Ředitelství silnic a dálnic ČR uživatelem David Havlík dne .

Úspěch.

[Authority name] Vážená paní, vážený pane, žádám kopii znaleckého posudku č. 691/20/2014 ze dne 20. února 2014, který uvádí, že existují takové te...
Dobrý den,   v příloze zasílám přípis, týkající se Vaší žádosti o poskytnutí  informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infor...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?