Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Instituce, také se nazývá Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

2 dotazy
Dobrý den,   vzhledem k tomu, že ve Vaší žádosti nebyly splněny náležitosti dle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k inform...
Znalecký posudek Chyba při doručení
Date: Wed, 20 Feb 2019 02:40:20 +0100 Subject: Žádost o informace podle dotaz - Znalecký posudek From: Nik <[emailová adresa]> To: "dotaz dotazy vzn...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?