Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond

Společnosti a firmy a Státní firmy, také se nazývá PGRLF

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. je jedním ze základních pilířů dotační politiky Ministerstva zemědělství. Jde o jeden z nejefektivnějších nástrojů českého zemědělství působící v rámci tzv. "národní pomoci" Z hlediska právní formy je Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond akciovou společností, ve které 100% akcií vlastní Česká republika. Práva jediného akcionáře zajišťuje Ministerstvo zemědělství, za které jedná ministr zemědělství.

7 dotazů
Vážená paní Tejkalová, naše společnost nevyplácela ani nevyplácí jakékoliv plnění na základě veřejné zakázky žádné z Vámi zmíněných společností. N...
Vážený dotazovateli,   v příloze najdete reakci na Váš dotaz ke zprávě o výsledcích finančních kontrol ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodn...
Zápis ze zasedání představenstva
Uživatel David Havlík odeslal odpověď Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond dne .

Částečně úspěšné.

Povinný subjekt: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vá...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?