Oddělení péče o rodinu a stát - úřad MČ Praha 1

Instituce, také se nazývá OSPOD Praha 1

3 dotazy
Vážená paní, k Vašemu dotazu ze dne 29.1.2021 sděluji následující: Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně–právní ochraně dětí, ve znění pozdějších...
Vážená paní,  Vaše žádost není informací ve smyslu  zákona č. 106/1999 Sb. Dítě, které je schopno formulovat své vlastní názory, má právo pro účely...
Č. j.                       Datum UMCP1 073633/2022                       16.02.2022 Zn.: I-32/22  Úřad Městské části Praha 1, Útvar tajemníka, se...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?