Národní bezpečnostní úřad

Instituce

6 dotazů
Zprávy o výsledcích finančních kontrol
Dotaz byl vznesen na instituci Národní bezpečnostní úřad uživatelem David Havlík dne .
Velké zpoždění.
[Authority name] Vážená paní, vážený pane, Žádám kopii Přílohy č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. pokud je součástí aktuální...
Vážená paní, Vážený pane, v příloze Vám zasílám požadovaný dokument. S pozdravem -- Mgr. Robert Kahofer ředitel Kanceláře ředitele Úřadu Nár...
Zprávy o výsledcích finančních kontrol
Dotaz byl vznesen na instituci Národní bezpečnostní úřad uživatelem David Havlík dne .
Velké zpoždění.
[Authority name] Vážená paní, vážený pane, žádám kopie všech ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol vytvořených podle § 22 Zákona č. 320/20...
Praha 4. června 2015 Č.j.: 4176/2015-NBÚ/05 INFO PRO VŠECHNY [FOI #3861 e-mail] ?? Poskytnutí informací k žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o s...
Zpráva o stavu kybernetické bezpečnosti v roce 2014
Dotaz byl vznesen na instituci Národní bezpečnostní úřad uživatelem David Havlík dne .
Částečně úspěšné.
[Authority name] Vážená paní, vážený pane, žádám kopii materiálu Zpráva o stavu kybernetické bezpečnosti České bezpečnosti 2014 pro jednání Vlády...
[Authority name] Vážená paní, vážený pane, žádám kopii materiálu Akční plán k Národní strategii kybernetické bezpečnosti České republiky na období...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?