Národní památkový úřad - generální ředitelství

Instituce, také se nazývá NPÚ - generální ředitelství

4 dotazy
Vážený pane, připojujeme vyřízení Vaší žádosti o informace, která byla doručena dne 31. 1. 2018 Národnímu památkovému ústavu. Vyřízení připravila Mgr....
Děkujeme, Váš email - Re: Potvrzení o přijetí - jsme zaevidovali dne 13.6.2014 22:34 a postoupili ke zpracování pod číslem jednacím NPU-310/46133/2014...
Vážený pane, v příloze Vám poskytujeme vyřízení žádosti o informace, doručené povinnému subjektu dne 22. května t.r. Podle uznávaných komentářů k infor...
Vážený pane Síbrte, v příloze Vám zasíláme vyřízení Vaší žádosti, kterou jste podal podle zákona č. 106/1999 Sb. Na shledanou Digitálně podepsáno Jmén...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?