Nejvyšší soud ČR

Soud

19 dotazů
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zaslání zápisu z jednání občanskoprávního a obchodního kolegia NS z 14.12.2022" s evidenčním čí...
Vážená paní magistro,     v přílohách Vám zasílám sdělení o odložení Vaší žádosti o informace sp. zn. Zin 41/2022 ze dne 16. 3. 2022.   S pozdra...
Výklad zákona 361/2000 odstavec 25/1
Odpověď od Nejvyšší soud ČR pro Martin Vinkler dne .

Informace není k dispozici.

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Výklad zákona 361/2000 odstavec 25/1" s evidenčním číslem a0bfd730-4509-4445-ac31-2acb8c9c8f07...
Vážená paní, V příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?