Ministerstvo životního prostředí

Ministerstva vlády ČR, také se nazývá MŽP

64 dotazů

(page 2)

Ministerstvo životního prostředí Vám zasílá dokument, č.j.: MZP/2017/130/270 Vyřizuje: Helena Bokotejova Evidenční číslo: ENV/2017/33665 Věc: 106/19...
Ministerstvo životního prostředí Vám zasílá dokument, č.j.: MZP/2017/130/303 Vyřizuje: Helena Bokotejova Evidenční číslo: ENV/2017/34429 Věc: 106/19...
Vážený pane Havlíku, v příloze emailu Vám zasílám odpověď na Vaši žádost, č. j. 42524/ENV/17. S pozdravem Mgr. Helena Bokotejová referent samos...
Vážený pane Havlíku, v příloze emailu Vám zasílám rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací ve věci poskytnutí kopie závěrečné zprávy "Přepočet zá...
Zprávy o výsledcích finančních kontrol
Odpověď od Ministerstvo životního prostředí pro David Havlík dne .

Částečně úspěšné.

Vážený pane Havlíku, v příloze emailu Vám zasílám ještě jednou odpověď na Vaši žádost, č. j. 17809/ENV/17, v původním dopise chybí datum. Omlouvám s...
Usnesení a zápis z Komise pro projekty
Odpověď od Ministerstvo životního prostředí pro David Havlík dne .

Částečně úspěšné.

Vážený pane Havlíku, v příloze emailu Vám zasílám odpověď na Vaši žádost, č. j. 16651/ENV/17. S pozdravem Mgr. Helena Bokotejová samostatné oddě...
IT smlouvy a zakazky
Odpověď od Ministerstvo životního prostředí pro Michal Blaha dne .

Odmítnuto.

Váš e-mail/datová zpráva s předmětem "Žádost o informace podle dotaz - IT smlouvy a zakazky" byl přijat dne 05.02.2017 pod evidenčním číslem 0000647349...
Vážený pane Havlíku, v příloze emailu Vám zasílám odpověď na Vaši žádost, č. j. 964/ENV/17. S pozdravem Mgr. Helena Bokotejová samostatné odděle...
Vážený pane Havlíku, v příloze emailu Vám zasílám odpověď na Vaši žádost, č. j. 970/ENV/17. Rovněž Vám v příloze posílám i rozhodnutí o odmítnutí p...
Program revitalizace Krušných hor
Odpověď od Ministerstvo životního prostředí pro David Havlík dne .

Částečně úspěšné.

Vážený pane Havlíku, v příloze emailu Vám zasílám odpověď na Vaši žádost, č. j. 82183/ENV/16. S pozdravem Mgr. Helena Bokotejová samostatné oddě...
Vážený pane Veselý, v příloze emailu Vám zasílám odpověď na Vaši žádost, č. j. 62036/ENV/16. S pozdravem Mgr. Helena Bokotejová samostatné odděl...
Zprávy o výsledcích finančních kontrol
Odpověď od Ministerstvo životního prostředí pro David Havlík dne .

Částečně úspěšné.

Vážený pane Havlíku, v příloze emailu Vám zasílám odpověď na Vaši žádost, č. j. 52062/ENV/16. S pozdravem Mgr. Helena Bokotejová samostatné oddě...
Vládou ČR v roce 1997 přijatý mezinárodní dokument s názvem Agenda 21
Dotaz byl vznesen na instituci Ministerstvo životního prostředí uživatelem Vít Veselý. Poznámka od uživatele Vít Veselý dne .

Úspěch.

Rada vlády pro udržitelný rozvoj připravuje strategický dokument rozvoje ČR do roku 2030. Tento dokument je založen na rozpracování Cílů udržitelného...
Dobrý den, v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost, č. j. 21278/ENV/16. S pozdravem Mgr. Helena Bokotejová samostatné oddělení tiskové a P...
Počet žádostí o informace
Odpověď od Ministerstvo životního prostředí pro Hana A. Huntová dne .

Čeká se zařazení.

Dobrý den, v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost, č. j. 84891/ENV/15. S pozdravem Mgr. Helena Bokotejová samostatné oddělení tiskové a P...
Váš e-mail/datová zpráva s předmětem "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí č.j. 214/530/15, 8580/ENV/15, č.j. 520/530/15, 21641/ENV/15" byl přij...
Ozelenění
Odpověď od Ministerstvo životního prostředí pro Koutná Dana dne .

Informace není k dispozici.

Váš e-mail/datová zpráva s předmětem "Žádost o informace podle dotaz - Ozelenění" byl přijat dne 24.06.2015 pod evidenčním číslem 0000515264 (PD_Sysnet...
Dobrý den, v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost, čj. 45596/ENV/15. S pozdravem Jitka Pilbauerová samostatné oddělení tiskové a PR Min...
Dobrý den, v příloze vám zasíláme odpově´d na vaší žádost, čj. 41272/ENV/15. S pozdravem Jitka Pilbauerová samostatné oddělení tiskové a PR Mi...
-- Z PŘÍLOHY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -- Ministerstvo životního prostředí 8/6/2015 Attachment attachment.gif 2K Download Attachment Odpoved Lac...
Seznam významných veřejných zakázek
Odpověď od Ministerstvo životního prostředí pro David Havlík dne .

Částečně úspěšné.

Dobrý den, v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost, čj. 25377/ENV/15. S pozdravem Jitka Pilbauerová samostatné oddělení tiskové a PR Min...
Smlouvy s dodavatelem IČO 62604171
Odpověď od Ministerstvo životního prostředí pro David Havlík dne .

Částečně úspěšné.

Dobrý den, v příloze Vám zasíláme odpověď  na Vaši žádost, Mgr. et Mgr. Jitka Pilbauerová samostatné oddělení tiskové a PR Ministerstvo životního...
Z TÉTO PŘÍLOHY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE Dobrý den,  v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaší žádost, čj. 78462/ENV/14. S pozdravem Mgr. et Mg...
Smlouvy s dodavatelem IČO 24225029
Odpověď od Ministerstvo životního prostředí pro David Havlík dne .

Částečně úspěšné.

Dobrý den, v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost, čj. 80457/ENV/14. S pozdravem Mgr. et Mgr. Jitka Pilbauerová samostatné oddělení tiskov...
Dobrý den, požadovanou informaci naleznete na  [1]http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_141114_zivotni_prostredi_listopad_89/$FILE/Zprava%20o%2...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?