Ministerstvo životního prostředí

Ministerstva vlády ČR, také se nazývá MŽP

64 dotazů

(page 2)

Dobrý den, v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost, č. j. 21278/ENV/16. S pozdravem Mgr. Helena Bokotejová samostatné oddělení tiskové a P...
Dobrý den, v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost, čj. 45596/ENV/15. S pozdravem Jitka Pilbauerová samostatné oddělení tiskové a PR Min...
Dobrý den, v příloze vám zasíláme odpově´d na vaší žádost, čj. 41272/ENV/15. S pozdravem Jitka Pilbauerová samostatné oddělení tiskové a PR Mi...
-- Z PŘÍLOHY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -- Ministerstvo životního prostředí 8/6/2015 Attachment attachment.gif 2K Download Attachment Odpoved Lac...
Seznam významných veřejných zakázek
Odpověď od Ministerstvo životního prostředí pro David Havlík dne .

Částečně úspěšné.

Dobrý den, v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost, čj. 25377/ENV/15. S pozdravem Jitka Pilbauerová samostatné oddělení tiskové a PR Min...
Smlouvy s dodavatelem IČO 62604171
Odpověď od Ministerstvo životního prostředí pro David Havlík dne .

Částečně úspěšné.

Dobrý den, v příloze Vám zasíláme odpověď  na Vaši žádost, Mgr. et Mgr. Jitka Pilbauerová samostatné oddělení tiskové a PR Ministerstvo životního...
Z TÉTO PŘÍLOHY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE Dobrý den,  v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaší žádost, čj. 78462/ENV/14. S pozdravem Mgr. et Mg...
Smlouvy s dodavatelem IČO 24225029
Odpověď od Ministerstvo životního prostředí pro David Havlík dne .

Částečně úspěšné.

Dobrý den, v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost, čj. 80457/ENV/14. S pozdravem Mgr. et Mgr. Jitka Pilbauerová samostatné oddělení tiskov...
Dobrý den, požadovanou informaci naleznete na  [1]http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_141114_zivotni_prostredi_listopad_89/$FILE/Zprava%20o%2...
Dobrý den, v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost, čj. 75110/ENV/14.  S pozdravem Jitka Pilbauerová samostatné odělení tiskové a PR Mi...
Dobrý den, v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost, čj. 36940/ENV/14. S pozdravem Mgr. et Mgr. Jitka Pilbauerová samostatné oddělení tisko...
Dobrý den, Ministerstvo životního prostředí obdrželo dne 9.5.2014  Vaši žádost podle zákona          č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informa...
Dobrý den, vzhledem k tomu, že k Vaší datové zprávě nebyl připojen zaručený elektronický podpis, byla automaticky přesměrována na adresu: [email addre...
Dobrý den, Ministerstvo životního prostředí obdrželo dne 17.4. 2014 (čj. 28550/ENV/14)  a 22.4. 2014 (čj. 29535/ENV/14)   Vaše doplňující dvě   žádo...
 Vážení,  na základě Vaší žádosti zasíláme odpovědi na zaslané otázky. 1. Je-li žadatelem o podporu akciová společnost nebo společnost s ručením o...
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -------------------------------------------------------------------- Dobrý den, v příloze Vám...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?