Ministerstvo vnitra

Ministerstva vlády ČR, také se nazývá MV ČR

154 dotazů

(page 3)

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 3.1.2018 15:10:45 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Statistiky ukončení azylového statusu v Čes...
Utajované smlouvy MV
Odpověď od Ministerstvo vnitra pro Martin Turček dne .

Úspěch.

-- Z PŘÍLOHY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -- Ministerstvo vnitra [1]7/12/2017 PID: MVCRX03QX9HB Spis. značka: MV-137037-4/KM-2017 Odesilatel: M-K...
Urajované smlouvy
Odpověď od Ministerstvo vnitra pro Martin Turček dne .

Úspěch.

PID: MVCRX03QDCG3 Spis. značka: MV-137037-2/KM-2017 Odesilatel: M-KM Věc: Sdělení k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. *MVCRX03QDCG3* MV...
Nepotřebný nemovitý majetek
Odpověď od Ministerstvo vnitra pro Robert Břešťan dne .

Úspěch.

Dobrý den,   v příloze Vám zasílám odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.   S pozdravem     Aneta Frolíková...
PID: MVCRX03P67BR Spis. značka: MV-125743-2/SC-2017 Odesilatel: M-NL-SC Věc: Poskytnutí informace podle z. č. 106/1999 Sb. *MVCRX03P67BR* MVCRX03P67BR...
Firma Fast finance Gorosan Kypr
Dotaz byl vznesen na instituci Ministerstvo vnitra uživatelem kohlerová olga. Poznámka od uživatele kohlerová olga dne .

Částečně úspěšné.

Pane Řího!Pošlete stížnost na Policejní prezidium panu prezidentovi Tuhému,panu Ministrovi vnitra Chovancovi. Je Vás tisíce co platíte firmě Fast fin...
Analýza policejních odposlechů
Odpověď od Ministerstvo vnitra pro David Havlík dne .

Částečně úspěšné.

PID: MVCRX03L1Z5U Spis. značka: MV- 92989-4/OBP-2017 Odesilatel: M-NV-OBP Věc: Odpověď na žádost o informaci *MVCRX03L1Z5U* MVCRX03L1Z5U prvotní ident...
PID: MVCRX03L1Z5U Spis. značka: MV- 92989-4/OBP-2017 Odesilatel: M-NV-OBP Věc: Odpověď na žádost o informaci *MVCRX03L1Z5U* MVCRX03L1Z5U prvotní ident...
PID: MVCRX03BYOG9 Spis. značka: MV- 12224-3/EG-2017 Odesilatel: M-NS-EG Věc: Sdělení k žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb....
Sanace Molitorova
Odpověď od Ministerstvo vnitra pro Klouda dne .

Velké zpoždění.

Dobrý den, Ministerstvo vnitra není oprávněno přezkoumávat výběrová řízení obcí, proto jsme Vaši předchozí žádost odložili stejně tak i tuto žádost...
Návrh na jmenování do hodnosti brigádních generálů
Odpověď od Ministerstvo vnitra pro David Havlík dne .

Částečně úspěšné.

PID: MVCRX03G9AAH Spis. značka: MV- 54267-2/SST-2017 Odesilatel: M-SST Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. *MVC...
PID: MVCRX03GEKM2 Spis. značka: MV- 54700-2/ODK-2017 Odesilatel: M-NL-ODK Věc: Poskytnutí informace na žádost dle 106/1999 Sb. *MVCRX03GEKM2* MVCRX03G...
Dobrý den,   v příloze Vám k Vaší žádosti o poskytnutí  informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 12. 4. 2017 zasíláme  sdělení odboru správy ma...
Rozhodnutí o žádostech o azyl 2005-2015
Odpověď od Ministerstvo vnitra pro Tamara Stupalova dne .

Velké zpoždění.

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 26.3.2017 23:24:00 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí o žádostech o azyl 2005-2015 el...
Zpráva o situaci v oblasti migrace
Odpověď od Ministerstvo vnitra pro David Havlík dne .

Částečně úspěšné.

PID: MVCRX03FNY42 Spis. značka: MV- 49120-2/OAM-2017 Odesilatel: M-NV-OAM Věc: Odpověď na dotaz *MVCRX03FNY42* MVCRX03FNY42 prvotní identifikátor odb...
Pletichy při dražbě nemovitostí
Odpověď od Ministerstvo vnitra pro kohlerová olga dne .

Velké zpoždění.

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 13.5.2016 21:11:23 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Pletichy při dražbě nemovitostí elektronic...
Oznámení ZSM-2-19/PO-2016
Odpověď od Ministerstvo vnitra pro David Havlík dne .

Částečně úspěšné.

Vážený pane Havlíku, dovoluji si Vám touto cestou zaslat  odpověď na Vaši žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informac...
Zprávy o výsledcích finančních kontrol
Odpověď od Ministerstvo vnitra pro David Havlík dne .

Částečně úspěšné.

Dobrý den, v přílohách Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost o podání informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. S po...
IT smlouvy a zakazky
Odpověď od Ministerstvo vnitra pro Michal Blaha dne .

Úspěch.

PID: MVCRX03DBLLI Spis. značka: MV- 21346-6/KAP-2017 Odesilatel: M-NS-KAP Věc: Odpověď k žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb...
-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -- Ministerstvo vnitra 8/2/2017 PID: MVCRX03C3XFD Spis. značka: MV- 17980-2/OBP-2017 Odesil...
Jmenovité schéma organizační struktury úřadu
Odpověď od Ministerstvo vnitra pro David Havlík dne .

Částečně úspěšné.

Vážený pane, na základě Vaší žádosti zasíláme v příloze odpověď státního tajemníka v Ministerstvu vnitra. S pozdravem   Mgr. Josef Štípský v...
Vážený pane, na základě Vaší žádosti zasíláme v příloze odpověď státního tajemníka v Ministerstvu vnitra.   S pozdravem   Mgr. Josef Štípský...
Zpráva o situaci v oblasti migrace
Odpověď od Ministerstvo vnitra pro David Havlík dne .

Částečně úspěšné.

Vážený pane, pravidelné čtrnáctidenní zprávy o migraci pro vládu ČR, ve kterých je zmíněn vývoj aktuálního dění v oblasti migrace, naleznete na webo...
Ministerstvo vnitra ČR, seznam serverů, které šíří pro-ruskou propagandu k 27.11.2016.
Dotaz byl vznesen na instituci Ministerstvo vnitra uživatelem Vít Veselý. Poznámka od uživatele Vít Veselý dne .

Velké zpoždění.

Předseda vlády Bohuslav Sobotka ve čtvrtek 1. prosince 2016 prezentoval společně s ministrem vnitra Milanem Chovancem závěry Auditu národní bezpečnosti...
Vážený pane Havlíku, na základě Vaší žádosti zasíláme v příloze text Informace pro vládu ČR o aktuální situaci v areálu muničních skladů ve Vrběticí...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?