Městská část Praha-Čakovice

Instituce

2 dotazy
Zprávy o výsledcích finančních kontrol
Odpověď od Městská část Praha-Čakovice pro David Havlík dne .

Částečně úspěšné.

Vážený pane,   na základě pověření tajemnice ÚMČ Praha-Čakovice Vám na Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodné...
FAKTURY 2010 – 2015 A
Odpověď od Městská část Praha-Čakovice pro Pavel Hájek dne .

Úspěch.

Vážený pane Hájku, ÚMČ Praha – Čakovice obdržel Vaši žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informac...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?