Město Šumperk

Instituce

9 dotazů
Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění poz...
Tarify pro zaměstnance města Šumperk
Odpověď od Město Šumperk pro Jan Žabka dne .

Úspěch.

    Městský úřad Šumperk, povinný subjekt podle ust. § 2, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších...
Vážený pane,   Městský úřad  Šumperk, povinný subjekt podle ust. § 2, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění...
Počet žádostí o přijetí na základních školách
Odpověď od Město Šumperk pro Hana A. Huntová dne .

Čeká se zařazení.

Vážená paní, Městský úřad Šumperk, povinný subjekt podle ust. § 2, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozděj...
Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014
Odpověď od Město Šumperk pro David Havlík dne .

Částečně úspěšné.

Vážený pane, V příloze tohoto e-mailu Vám zasíláme odpověď na žádost o informaci, o kterou jste si u MěÚ Šumperk požádal prostřednictvím elektronické...
Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014
Dotaz byl vznesen na instituci Město Šumperk uživatelem David Havlík dne .

Velké zpoždění.

[Authority name] Vážená paní, vážený pane, žádám kopie kandidátních listin do komunálních voleb podané registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 záko...
Rozpočtová opatření
Uživatel Lucie Sedmihradská odeslal odpověď Město Šumperk dne .

Úspěch.

Povinný subjekt: Hajduková Olga, Mgr. Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Děkuji mnohokrát. S pozd...
Herny na území města
Dotaz byl vznesen na instituci Město Šumperk uživatelem Tereza Schreiberová dne .

Velké zpoždění.

Povinný subjekt: Město Šumperk Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený pane, prosím...
Cena za poskytnuté informace
Uživatel Jana Mravcová odeslal odpověď Město Šumperk dne .

Úspěch.

Povinný subjekt: Hajduková Olga, Mgr. Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní Hajduková, děk...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?