Město Třinec

Instituce

3 dotazy
FAKTURY 2010 – 2015 10T
Uživatel Švédská cesta, z. s. odeslal odpověď Město Třinec dne .

Úspěch.

Povinný subjekt: Jana Malá Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážený paní, vážený pane, v nedávné...
Vážený pane Havlík, o Vaši žádosti ze dne 05.08.2014 a o totožné žádosti ze dne 06.08.2014 bylo již rozhodnuto Rozhodnutím zn. MěÚT/40128/2014/VV-Ja ze...
Vážený pane Havlík, jelikož se jedná o duplicitní žádost, bylo o ní rozhodnuto Rozhodnutím zn. MěÚT/40128/2014/VV-Ja ze dne 12.08.2014, zaslané dne 15....

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?