Město Sobotka

Instituce

3 dotazy
elektronické zápisy setkání Přípravného výboru festivalu Šrámkova Sobotka
Dotaz byl vznesen na instituci Město Sobotka uživatelem Josef Šlerka dne .
Zpoždění.
Povinný subjekt: Město Sobotka Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený pane, rád b...
Vážený pane, na základě Vaší žádosti zasílám přiloženě opis kandidátních listin podaných u RÚ Sobotka. S pozdravem Ing.Jaroslav Šourek, tajemník MěÚ S...
Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014
Dotaz byl vznesen na instituci Město Sobotka uživatelem David Havlík dne .
Úspěch.
[Authority name] Vážená paní, vážený pane, žádám kopie kandidátních listin podané registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 Zákona č. 491/2001 Sb., o...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?