Město Čáslav

Instituce

3 dotazy
Faktury 2010 – 2015 10T
Dotaz byl vznesen na instituci Město Čáslav uživatelem Pavel Hájek dne .

Velké zpoždění.

[Authority name] Vážená paní, vážený pane, žádám o seznam všech došlých faktur Vaší obci v rozsahu minimálně data dojití, fakturované částky, data...
Vážený pane, v reakci na Vaši žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a její následné dopln...
Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014
Dotaz byl vznesen na instituci Město Čáslav uživatelem David Havlík dne .

Úspěch.

[Authority name] Vážená paní, vážený pane, žádám kopie kandidátních listin do komunálních voleb podané registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 záko...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?