Město Poděbrady

Instituce

4 dotazy
FAKTURY 2010 – 2015 5T10T
Odpověď od Město Poděbrady pro Pavel Hájek dne .

Úspěch.

  Vážený pane, na základě žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zasíláme seznam všech d...
Dobrý den,   dne 6.8.2014 byla MěÚ Poděbrady doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. vedena pod čj. 0030629/KON/2014/RKa...
Dobrý den,   dne 6.8.2014 byla MěÚ Poděbrady doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. vedena pod čj. 0030627/KON/2014/RKa...
Zprůchodnění ulice Družstevní pro automobily
Odpověď od Město Poděbrady pro Lucie Slaukova dne .

Čeká se zařazení.

-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -- V příloze odpověď zaslaná tazatelce poštou.

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?