Město Plasy

Instituce

15 dotazů
Smlouvy prosinec 2018, faktury 07-12 2018
Dotaz byl vznesen na instituci Město Plasy uživatelem Michal Škop dne .
Úspěch.
Vážení, žádám dle zákona 106/1999 o následující informace: A) Kopie soukromoprávních smluv, jakož i smluv o poskytnutí dotace nebo návratné finančn...
Smlouvy
Dotaz byl vznesen na instituci Město Plasy uživatelem Michal Škop dne .
Částečně úspěšné.
Vážení, žádám o následující informace: Kopie soukromoprávních smluv, jakož i smluv o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejíž stran...
Smluvy plasy.cz
Odpověď od Město Plasy pro Michal Škop dne .
Úspěch.
Město Plasy [1]14/11/2018 Vážený pane,      MěÚ Plasy obdržel dne 12.11.2018 Vaši žádost o poskytnutí informace, ve smyslu zákona č. 106/1999Sb.,...
Náklady na Zpravodaj 3/2018
Odpověď od Město Plasy pro Michal Škop dne .
Částečně úspěšné.
"Celkové náklady na vydání mimořádného čísla Plaského zpravodaje č. 3/2018 činily 5.445,- Kč".   Ing. Josef Domabyl MěÚ Plasy 373 340 685  ...
Seznam došlých faktur - 2010 až 2018
Odpověď od Město Plasy pro Michal Škop dne .
Úspěch.
Zasílám seznam došlých faktur.   Ing. Josef Domabyl 373 340 685, 602 486 764 e-mail:[emailová adresa] www.plasy.cz   melecka UUUUUU UUUUUU...
Obchvat, silnice I/27
Odpověď od Město Plasy pro Petr Kaška dne .
Úspěch.
Odpověď: Ve věci projektové dokumentace (DÚR) akce Plasy I/27 – obchvat se počítá s pozicí projektu od společnosti Sdružení Valbek-Metroprojekt zak.č...
Podklady pro plánovanou výstavbu
Odpověď od Město Plasy pro Michal Škop dne .
Úspěch.
Veškeré požadované informace naleznete na: [1]http://www.plasy.cz/mesto/aktuality/?ftshow=897#news897   a) podklady (včetně vizualizací/fotografií...
Rozhodnutí - kácení
Odpověď od Město Plasy pro Michal Škop dne .
Úspěch.
    Ing. Josef Domabyl tajemník MěÚ Plasy 602 486 764  
přehled
Odpověď od Město Plasy pro Michal Škop dne .
Úspěch.
      Evidence oplocenek 2015-16 LHP Porost Rok stavby Výměra (ha) Délka opl. (km) První zalesnění (dřevina , množství) Poznámka 8A1 2002 1,02...
Výstupy kontrol
Odpověď od Město Plasy pro Michal Škop dne .
Úspěch.
    R = R km 190 = 10 0+1 0.00 00 30 0 . 00 .43 m 0 3 m LEGENDA PLOCH : VOZOVKA NÁSTUPIŠTĚ BUS VOZOVKA - OSTRŮVEK RETENČNÍ NÁDRŽ - KAMENNÁ DLAŽB...
Informace o plánovaném obchvatu města
Odpověď od Město Plasy pro Michal Škop dne .
Úspěch.
Ještě celková situace - je to stav k 26.10.2016 - mohou být ještě drobné změny. Ing. Josef Domabyl tajemník MěÚ Plasy 602 486 764
Dotace 2015
Odpověď od Město Plasy pro Petr Škop dne .
Úspěch.
Vážený pane, v příloze Vám posílám požadované informace týkající se dotací poskytnutých v roce 2015. V případě jakýchkoliv nejasností se, prosím,...
Zasílám kopie KL registrovaných stran pro volby do zastupitelstev 2014.   Ing. Josef Domabyl tajemník MěÚ Plasy mobil: 602 486 764  ...
Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014
Dotaz byl vznesen na instituci Město Plasy uživatelem David Havlík dne .
Úspěch.
[Authority name] Vážená paní, vážený pane, žádám kopie kandidátních listin podané registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 Zákona č. 491/2001 Sb., o...
Odpověď na dotaz č. 1) Vyhodnocení dotazníku jako jednoho z podkladů pro zpracování strategie města na stránkách města ještě umístěno není. Po ukončení...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?