Město Loket

Instituce

7 dotazů
Marketingová studie města Loket
Odpověď od Město Loket pro Vítězslav Adamec dne .

Úspěch.

      Vážený pane, odpovídáme na Vaši stížnost, která byla MÚ Loket doručena dne 16. 5. 2018, ve věci nedodržení 15 denní lhůty odpovědí na Va...
Dobrý den, na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, doru...
Dobrý den, na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, doru...
Dobrý den, na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, doru...
Dobrý den, na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, doru...
  V Lokti dne 19.8.2014 Č.j. 1691/2014/OS-3   Vážený pane, Poštou jsme Vám zaslali rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace. Ve své žádos...
    V Lokti dne 19.8.2014 Č.j. 1691/2014/OS-3   Vážený pane, Poštou jsme Vám zaslali rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace. Ve své ž...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?