Město Kouřim

Instituce

140 dotazů

(page 6)

Novoroční ohňostroj
Odpověď od Město Kouřim pro ing.Marie Dvořáková dne .

Úspěch.

Odpověď na dotaz:: Novoroční ohňostroj MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim NAŠE ZN: KOU-2401 /2014 Vážená paní VÁŠ DOPIS ZN:...
Starosta roku 2014
Odpověď od Město Kouřim pro ing.Marie Dvořáková dne .

Úspěch.

Vážená paní Dvořáková, děkuji za Váš e-mail, toto nám dělají instituce vcelku často. Těší nás Vaše iniciativa a snaha to změnit. Přeji Vám jménem IPV...
Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014
Dotaz byl vznesen na instituci Město Kouřim uživatelem David Havlík dne .

Odmítnuto.

[Authority name] Vážená paní, vážený pane, žádám kopie kandidátních listin podané registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 Zákona č. 491/2001 Sb., o...
Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014
Dotaz byl vznesen na instituci Město Kouřim uživatelem David Havlík dne .

Odmítnuto.

[Authority name] Vážená paní, vážený pane, žádám kopie kandidátních listin do komunálních voleb podané registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 záko...
Úprava a aktualizace webových stránek města Kouřim
Uživatel ing.Marie Dvořáková odeslal Město Kouřim žádost o přehodnocení dotazu dne Město Kouřim.

Dotaz stažen tazatelem.

Povinný subjekt: Město Kouřim Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený pane, Prosím...
Nesrovnalosti ve výroční zprávě za rok 2013
Odpověď od Město Kouřim pro ing.Marie Dvořáková dne .

Částečně úspěšné.

-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -- V příloze vyjádření Města Kouřim zaslané tazatelce poštovním dopisem.
Dětské hřiště na ulici
Odpověď od Město Kouřim pro ing.Marie Dvořáková dne .

Úspěch.

Dobrý den, v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost o informaci. Ing. Josef Klouda tajemník MěÚ
Dobrý den, v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost o informaci. Ing. Josef Klouda tajemník MěÚ
Nezveřejňování informací poskytnutých dle InfZ
Odpověď od Město Kouřim pro ing.Marie Dvořáková dne .

Částečně úspěšné.

-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --
-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -- Rozhodnutí KÚ Střed.kraje ze dne 18.2.2014.
Nezveřejňované informace
Odpověď od Město Kouřim pro ing.Marie Dvořáková dne .

Částečně úspěšné.

-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -- Rozhodnutí KÚ Středočeského kraje ze dne 23.12.2013 týkající se opakované stížnosti k dot...
-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE¨ --
Vypořádání připomínek k návrhu územního plánu
Odpověď od Město Kouřim pro ing.Marie Dvořáková dne .

Částečně úspěšné.

ODPOVĚĎ BYLA POVINNÝM SUBJEKTEM ZASLÁNA NA NESPRÁVNOU E-MAILOVU ADRESU, TÍMTO PŘEPOSÍLÁME: -- Od: Epodatelna Město Kouřim Město Kouřim 26/8/2013 --...
Městský úřad Kouřim, Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim Č. j. KOU-1014/2013 Spisová značka : KL/KOU/01072013/01/641.6 Vyřizuje : Ing. Josef Klouda Dopl...
    Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2009.     V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k infor...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?