Město Kouřim

Instituce

129 dotazů

(page 6)

-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE¨ --
Vypořádání připomínek k návrhu územního plánu
Odpověď od Město Kouřim pro ing.Marie Dvořáková dne .
Částečně úspěšné.
ODPOVĚĎ BYLA POVINNÝM SUBJEKTEM ZASLÁNA NA NESPRÁVNOU E-MAILOVU ADRESU, TÍMTO PŘEPOSÍLÁME: -- Od: Epodatelna Město Kouřim Město Kouřim 26/8/2013 --...
Městský úřad Kouřim, Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim Č. j. KOU-1014/2013 Spisová značka : KL/KOU/01072013/01/641.6 Vyřizuje : Ing. Josef Klouda Dopl...
    Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2009.     V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k infor...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?