Město Kouřim

Instituce

140 dotazů

(page 5)

smlouvy
Odpověď od Město Kouřim pro Klouda dne .

Úspěch.

Č.j. 1626/2015 Žádost o informace podle  zák. č. 106/1999 Sb., - smlouvy   Vážený pane, na základě příslušného nařízení jsou zveřejňovány veřej...
Nezodpovězené dotazy z Diskuzního fóra II.
Dotaz byl vznesen na instituci Město Kouřim uživatelem ing.Marie Dvořáková. Poznámka od uživatele Klouda dne .

Částečně úspěšné.

Ona si prostě dělá co chce, ale do kdy ???????
Smlouva s Silnice - Čáslav Holdikg a.s. s dodatky II..
Odpověď od Město Kouřim pro ing.Marie Dvořáková dne .

Částečně úspěšné.

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Čj.:  KOU-1545/2015 Žádost o informace podle dotazu – Smlouva s Silnice Čáslav – Hol...
Nezodpovězené dotazy z Diskuzního fóra
Odpověď od Město Kouřim pro ing.Marie Dvořáková dne .

Částečně úspěšné.

Č.j.:KOU- 1183/2015 Odpověď na žádost o informaci  - Nezodpovězené dotazy z Diskusního fóra   Vážená paní inženýrko, 1) K Vaší žádosti o inform...
dotaz
Odpověď od Město Kouřim pro Klouda dne .

Úspěch.

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Čj.:  KOU-1586/2015 Žádost o informace podle dotaz – dotaz Vážený pane, v letošn...
Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Čj.:  KOU-1546/2015 Žádost o informace podle dotaz – Obec přátelská rodině – využití...
Čj.: KOU-1273/2015 Odpověď na dotaz – Další nezodpovězený dotaz z Diskusního fóra II   Vážená paní inženýrko, Váš dotaz byl zodpovězen dne 21....
Smlouva s Silnice Čáslav - Holding a.s. s dodatky
Odpověď od Město Kouřim pro ing.Marie Dvořáková dne .

Částečně úspěšné.

Čj. KOU-1254/2015 Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím – Smlouva s Silnice Čá...
Č.j.:  KOU-1187/2015 Žádost o informaci – Osoby s trvalým pobytem na městském úřadu   Vážená paní, ke dni 1. 1. 2014 bylo k trvalému pobytu na...
Fórum města Kouřimi.
Odpověď od Město Kouřim pro Klouda dne .

Částečně úspěšné.

Čj.: KOU-1196/2015 Žádost o informace podle dotaz – Fórum města Kouřimi.   Vážený pane, podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k inf...
Další nezodpovězený dotaz z Diskuzního fóra
Odpověď od Město Kouřim pro ing.Marie Dvořáková dne .

Částečně úspěšné.

Č.j. KOU-1184/2015 Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., - Další nezodpovězený dotaz z Diskusního fóra   Vá...
č. j. KOU-1060/2015 – odpověď na  Žádost o informace - Záměr pronájmu pozemků v k. ú. Bošice Vážená paní inženýrko, k Vašemu dotazu uvádím: -důvod...
Kouřimské náměstí
Uživatel Klouda odeslal odpověď Město Kouřim dne .

Dotaz stažen tazatelem.

Povinný subjekt: Město Kouřim Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený pane,omlouvám...
Kouřimské náměstí
Uživatel Klouda odeslal odpověď Město Kouřim dne .

Vyřízeno poštou.

Povinný subjekt: Epodatelna Město Kouřim Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený pan...
Závady v přenosu a zveřejňování informací
Odpověď od Město Kouřim pro ing.Marie Dvořáková dne .

Dotaz stažen tazatelem.

stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace týkající se dotazu Závady v přenosu a zveřejňování informací adresovaná Krajskému úřadu Střed...
Proč??
Odpověď od Město Kouřim pro Klouda dne .

Úspěch.

Č.j.: KOU-905/2015 Žádost o informace podle dotaz – Proč??   Dobrý den, přikládáme informaci vyvěšenou na webových stránkách města: „Vzhledem...
Smlouvy
Odpověď od Město Kouřim pro Klouda dne .

Úspěch.

V Kouřimi dne: 22.04.2015 Vážený pane, na základě zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územníc...
Bašta v městském parku
Odpověď od Město Kouřim pro ing.Marie Dvořáková dne .

Částečně úspěšné.

KOU-608/2015 Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějšíc...
Účast města Kouřim na dražbě kat.č.227/1
Odpověď od Město Kouřim pro ing.Marie Dvořáková dne .

Částečně úspěšné.

Č.j. KOU 609/2015 Žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - Účast města Kouřim na dražbě kat. č. 227/1 Vážená paní inženýrko, v příloze Vám zasílám...
Sběrný dvůr
Odpověď od Město Kouřim pro ing.Marie Dvořáková dne .

Částečně úspěšné.

Č.j. KOU 609/2015 Žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - Účast města Kouřim na dražbě kat. č. 227/1 Vážená paní inženýrko, v příloze Vám zasílám...
Dotace a granty
Odpověď od Město Kouřim pro ing.Marie Dvořáková dne .

Částečně úspěšné.

Odpověď na žádost o informaci z 22. 1. 2015 - dotace a granty 2010 - 2014 Č.j.: KOU - 150/2015 V příloze zasíláme přehled dotací za rok 2010 - 2014 n...
Odpověď o informaci - Organizační schéma města Kouřim Č.j.: KOU-2399/2014 V příloze zasíláme Organizační schéma města Kouřim Ing. Josef Klouda tajemní...
Výherní automaty a VLT
Odpověď od Město Kouřim pro ing.Marie Dvořáková dne .

Úspěch.

Odpověď žádost o informaci: na Výherní automaty a VLT Č.j.: 2395/2014 Vážená paní, na území města Kouřim je povoleno a provozováno 10 ks výherních hra...
Lavičky v Kouřimi
Odpověď od Město Kouřim pro ing.Marie Dvořáková dne .

Úspěch.

MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim NAŠE ZN: KOU- 2299/2014 Vážená paní VÁŠ DOPIS ZN: Ing. Marie Dvořáková ZE DNE: XXXX...
Poradní orgány města
Odpověď od Město Kouřim pro ing.Marie Dvořáková dne .

Úspěch.

  MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim NAŠE ZN: KOU-2401 /2014 Vážená paní VÁŠ DOPIS ZN: Ing. Marie Dvořáková...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?