Město Kouřim

Instituce

129 dotazů

(page 5)

č. j. KOU-1060/2015 – odpověď na  Žádost o informace - Záměr pronájmu pozemků v k. ú. Bošice Vážená paní inženýrko, k Vašemu dotazu uvádím: -důvod...
Kouřimské náměstí
Uživatel Klouda odeslal odpověď Město Kouřim dne .
Dotaz stažen tazatelem.
Povinný subjekt: Město Kouřim Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený pane,omlouvám...
Kouřimské náměstí
Uživatel Klouda odeslal odpověď Město Kouřim dne .
Vyřizováno poštou.
Povinný subjekt: Epodatelna Město Kouřim Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený pan...
Závady v přenosu a zveřejňování informací
Odpověď od Město Kouřim pro ing.Marie Dvořáková dne .
Dotaz stažen tazatelem.
stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace týkající se dotazu Závady v přenosu a zveřejňování informací adresovaná Krajskému úřadu Střed...
Proč??
Odpověď od Město Kouřim pro Klouda dne .
Úspěch.
Č.j.: KOU-905/2015 Žádost o informace podle dotaz – Proč??   Dobrý den, přikládáme informaci vyvěšenou na webových stránkách města: „Vzhledem...
Smlouvy
Odpověď od Město Kouřim pro Klouda dne .
Úspěch.
V Kouřimi dne: 22.04.2015 Vážený pane, na základě zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územníc...
Bašta v městském parku
Odpověď od Město Kouřim pro ing.Marie Dvořáková dne .
Částečně úspěšné.
KOU-608/2015 Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějšíc...
Účast města Kouřim na dražbě kat.č.227/1
Odpověď od Město Kouřim pro ing.Marie Dvořáková dne .
Částečně úspěšné.
Č.j. KOU 609/2015 Žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - Účast města Kouřim na dražbě kat. č. 227/1 Vážená paní inženýrko, v příloze Vám zasílám...
Sběrný dvůr
Odpověď od Město Kouřim pro ing.Marie Dvořáková dne .
Částečně úspěšné.
Č.j. KOU 609/2015 Žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - Účast města Kouřim na dražbě kat. č. 227/1 Vážená paní inženýrko, v příloze Vám zasílám...
Dotace a granty
Odpověď od Město Kouřim pro ing.Marie Dvořáková dne .
Částečně úspěšné.
Odpověď na žádost o informaci z 22. 1. 2015 - dotace a granty 2010 - 2014 Č.j.: KOU - 150/2015 V příloze zasíláme přehled dotací za rok 2010 - 2014 n...
Odpověď o informaci - Organizační schéma města Kouřim Č.j.: KOU-2399/2014 V příloze zasíláme Organizační schéma města Kouřim Ing. Josef Klouda tajemní...
Výherní automaty a VLT
Odpověď od Město Kouřim pro ing.Marie Dvořáková dne .
Úspěch.
Odpověď žádost o informaci: na Výherní automaty a VLT Č.j.: 2395/2014 Vážená paní, na území města Kouřim je povoleno a provozováno 10 ks výherních hra...
Lavičky v Kouřimi
Odpověď od Město Kouřim pro ing.Marie Dvořáková dne .
Úspěch.
MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim NAŠE ZN: KOU- 2299/2014 Vážená paní VÁŠ DOPIS ZN: Ing. Marie Dvořáková ZE DNE: XXXX...
Poradní orgány města
Odpověď od Město Kouřim pro ing.Marie Dvořáková dne .
Úspěch.
  MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim NAŠE ZN: KOU-2401 /2014 Vážená paní VÁŠ DOPIS ZN: Ing. Marie Dvořáková...
Novoroční ohňostroj
Odpověď od Město Kouřim pro ing.Marie Dvořáková dne .
Úspěch.
Odpověď na dotaz:: Novoroční ohňostroj MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim NAŠE ZN: KOU-2401 /2014 Vážená paní VÁŠ DOPIS ZN:...
Starosta roku 2014
Odpověď od Město Kouřim pro ing.Marie Dvořáková dne .
Úspěch.
Vážená paní Dvořáková, děkuji za Váš e-mail, toto nám dělají instituce vcelku často. Těší nás Vaše iniciativa a snaha to změnit. Přeji Vám jménem IPV...
Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014
Dotaz byl vznesen na instituci Město Kouřim uživatelem David Havlík dne .
Odmítnuto.
[Authority name] Vážená paní, vážený pane, žádám kopie kandidátních listin podané registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 Zákona č. 491/2001 Sb., o...
Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014
Dotaz byl vznesen na instituci Město Kouřim uživatelem David Havlík dne .
Odmítnuto.
[Authority name] Vážená paní, vážený pane, žádám kopie kandidátních listin do komunálních voleb podané registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 záko...
Úprava a aktualizace webových stránek města Kouřim
Uživatel ing.Marie Dvořáková odeslal Město Kouřim žádost o přehodnocení dotazu dne Město Kouřim.
Dotaz stažen tazatelem.
Povinný subjekt: Město Kouřim Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený pane, Prosím...
Nesrovnalosti ve výroční zprávě za rok 2013
Odpověď od Město Kouřim pro ing.Marie Dvořáková dne .
Částečně úspěšné.
-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -- V příloze vyjádření Města Kouřim zaslané tazatelce poštovním dopisem.
Dětské hřiště na ulici
Odpověď od Město Kouřim pro ing.Marie Dvořáková dne .
Úspěch.
Dobrý den, v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost o informaci. Ing. Josef Klouda tajemník MěÚ
Dobrý den, v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost o informaci. Ing. Josef Klouda tajemník MěÚ
Nezveřejňování informací poskytnutých dle InfZ
Odpověď od Město Kouřim pro ing.Marie Dvořáková dne .
Částečně úspěšné.
-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --
-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -- Rozhodnutí KÚ Střed.kraje ze dne 18.2.2014.
Nezveřejňované informace
Odpověď od Město Kouřim pro ing.Marie Dvořáková dne .
Částečně úspěšné.
-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -- Rozhodnutí KÚ Středočeského kraje ze dne 23.12.2013 týkající se opakované stížnosti k dot...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?