Město Kouřim

Instituce

152 dotazů

(page 5)

Dotace a granty
Odpověď od Město Kouřim pro ing.Marie Dvořáková dne .

Částečně úspěšné.

Odpověď na žádost o informaci z 22. 1. 2015 - dotace a granty 2010 - 2014 Č.j.: KOU - 150/2015 V příloze zasíláme přehled dotací za rok 2010 - 2014 n...
Odpověď o informaci - Organizační schéma města Kouřim Č.j.: KOU-2399/2014 V příloze zasíláme Organizační schéma města Kouřim Ing. Josef Klouda tajemní...
Výherní automaty a VLT
Odpověď od Město Kouřim pro ing.Marie Dvořáková dne .

Úspěch.

Odpověď žádost o informaci: na Výherní automaty a VLT Č.j.: 2395/2014 Vážená paní, na území města Kouřim je povoleno a provozováno 10 ks výherních hra...
Lavičky v Kouřimi
Odpověď od Město Kouřim pro ing.Marie Dvořáková dne .

Úspěch.

MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim NAŠE ZN: KOU- 2299/2014 Vážená paní VÁŠ DOPIS ZN: Ing. Marie Dvořáková ZE DNE: XXXX...
Poradní orgány města
Odpověď od Město Kouřim pro ing.Marie Dvořáková dne .

Úspěch.

  MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim NAŠE ZN: KOU-2401 /2014 Vážená paní VÁŠ DOPIS ZN: Ing. Marie Dvořáková...
Novoroční ohňostroj
Odpověď od Město Kouřim pro ing.Marie Dvořáková dne .

Úspěch.

Odpověď na dotaz:: Novoroční ohňostroj MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim NAŠE ZN: KOU-2401 /2014 Vážená paní VÁŠ DOPIS ZN:...
Starosta roku 2014
Odpověď od Město Kouřim pro ing.Marie Dvořáková dne .

Úspěch.

Vážená paní Dvořáková, děkuji za Váš e-mail, toto nám dělají instituce vcelku často. Těší nás Vaše iniciativa a snaha to změnit. Přeji Vám jménem IPV...
Nesrovnalosti ve výroční zprávě za rok 2013
Odpověď od Město Kouřim pro ing.Marie Dvořáková dne .

Částečně úspěšné.

-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -- V příloze vyjádření Města Kouřim zaslané tazatelce poštovním dopisem.
Dětské hřiště na ulici
Odpověď od Město Kouřim pro ing.Marie Dvořáková dne .

Úspěch.

Dobrý den, v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost o informaci. Ing. Josef Klouda tajemník MěÚ
Dobrý den, v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost o informaci. Ing. Josef Klouda tajemník MěÚ
Nezveřejňování informací poskytnutých dle InfZ
Odpověď od Město Kouřim pro ing.Marie Dvořáková dne .

Částečně úspěšné.

-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --
Nezveřejňované informace
Odpověď od Město Kouřim pro ing.Marie Dvořáková dne .

Částečně úspěšné.

-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -- Rozhodnutí KÚ Středočeského kraje ze dne 23.12.2013 týkající se opakované stížnosti k dot...
-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE¨ --
Vypořádání připomínek k návrhu územního plánu
Odpověď od Město Kouřim pro ing.Marie Dvořáková dne .

Částečně úspěšné.

ODPOVĚĎ BYLA POVINNÝM SUBJEKTEM ZASLÁNA NA NESPRÁVNOU E-MAILOVU ADRESU, TÍMTO PŘEPOSÍLÁME: -- Od: Epodatelna Město Kouřim Město Kouřim 26/8/2013 --...
Městský úřad Kouřim, Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim Č. j. KOU-1014/2013 Spisová značka : KL/KOU/01072013/01/641.6 Vyřizuje : Ing. Josef Klouda Dopl...
    Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2009.     V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k infor...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?