Město Kouřim

Instituce

151 dotazů

(page 4)

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.   Č. j. KOU – 2359/2015   Žádost o informace podle dotaz – Záměr pronájmu části...
Uzavření dětských hřišť v zimním období
Dotaz byl vznesen na instituci Město Kouřim uživatelem Ing. Vendula Dvořáková. Poznámka od uživatele Ing. Vendula Dvořáková dne .

Částečně úspěšné.

Odpověď města mi přijde jako absurdní. Na jednu stranu se pyšníte titulem Obec přátelská rodině, ale přitom jste jediné mi známé město, které v zimním...
Zařizovací předměty na WC
Odpověď od Město Kouřim pro ing.Marie Dvořáková dne .

Úspěch.

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.   Č. j. KOU – 2220/2015   Žádost o informace podle dotaz – Zařizovací předměty n...
Jednací řád zastupitelstva
Odpověď od Město Kouřim pro ing.Marie Dvořáková dne .

Úspěch.

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.   Č. j. KOU – 2195/2015   Žádost o informace podle dotaz - Jednací řád zastupite...
Výherní automaty a město Kouřim
Odpověď od Město Kouřim pro ing.Marie Dvořáková dne .

Částečně úspěšné.

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.   Čj.:  KOU-2186/2015   Žádost o informace podle dotaz – Výherní automaty a měst...
Rozvíjíme společně naše město
Dotaz byl vznesen na instituci Město Kouřim uživatelem Ing. Vendula Dvořáková. Poznámka od uživatele Ing. Vendula Dvořáková dne .

Částečně úspěšné.

Dobrý den, doporučuji začít vypracovávat zápisy ze ZM tak, aby nemohlo docházet k chybným interpretacím. Informace:" Dotazy členů ZM směrem k MěÚ bud...
informace
Dotaz byl vznesen na instituci Město Kouřim uživatelem Klouda. Poznámka od uživatele ing.Marie Dvořáková dne .

Částečně úspěšné.

Pane Kloudo, to, že jste přidal poznámku k dotazu/odpovědi, se k městu Kouřim vůbec nestane. Je to jen pro uživatele a ostatní čtenáře. Pokud jste ted...
Nezveřejňování informací poskytnutých dle InfZ II.
Odpověď od Město Kouřim pro ing.Marie Dvořáková dne .

Částečně úspěšné.

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Čj.:  KOU-2031/2015 Žádost o informace podle dotaz – Nezveřejňování informací poskyt...
smlouvy
Odpověď od Město Kouřim pro Klouda dne .

Úspěch.

Č.j. 1626/2015 Žádost o informace podle  zák. č. 106/1999 Sb., - smlouvy   Vážený pane, na základě příslušného nařízení jsou zveřejňovány veřej...
Nezodpovězené dotazy z Diskuzního fóra II.
Dotaz byl vznesen na instituci Město Kouřim uživatelem ing.Marie Dvořáková. Poznámka od uživatele Klouda dne .

Částečně úspěšné.

Ona si prostě dělá co chce, ale do kdy ???????
Smlouva s Silnice - Čáslav Holdikg a.s. s dodatky II..
Odpověď od Město Kouřim pro ing.Marie Dvořáková dne .

Částečně úspěšné.

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Čj.:  KOU-1545/2015 Žádost o informace podle dotazu – Smlouva s Silnice Čáslav – Hol...
Nezodpovězené dotazy z Diskuzního fóra
Odpověď od Město Kouřim pro ing.Marie Dvořáková dne .

Částečně úspěšné.

Č.j.:KOU- 1183/2015 Odpověď na žádost o informaci  - Nezodpovězené dotazy z Diskusního fóra   Vážená paní inženýrko, 1) K Vaší žádosti o inform...
dotaz
Odpověď od Město Kouřim pro Klouda dne .

Úspěch.

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Čj.:  KOU-1586/2015 Žádost o informace podle dotaz – dotaz Vážený pane, v letošn...
Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Čj.:  KOU-1546/2015 Žádost o informace podle dotaz – Obec přátelská rodině – využití...
Čj.: KOU-1273/2015 Odpověď na dotaz – Další nezodpovězený dotaz z Diskusního fóra II   Vážená paní inženýrko, Váš dotaz byl zodpovězen dne 21....
Smlouva s Silnice Čáslav - Holding a.s. s dodatky
Odpověď od Město Kouřim pro ing.Marie Dvořáková dne .

Částečně úspěšné.

Čj. KOU-1254/2015 Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím – Smlouva s Silnice Čá...
Č.j.:  KOU-1187/2015 Žádost o informaci – Osoby s trvalým pobytem na městském úřadu   Vážená paní, ke dni 1. 1. 2014 bylo k trvalému pobytu na...
Fórum města Kouřimi.
Odpověď od Město Kouřim pro Klouda dne .

Částečně úspěšné.

Čj.: KOU-1196/2015 Žádost o informace podle dotaz – Fórum města Kouřimi.   Vážený pane, podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k inf...
Další nezodpovězený dotaz z Diskuzního fóra
Odpověď od Město Kouřim pro ing.Marie Dvořáková dne .

Částečně úspěšné.

Č.j. KOU-1184/2015 Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., - Další nezodpovězený dotaz z Diskusního fóra   Vá...
č. j. KOU-1060/2015 – odpověď na  Žádost o informace - Záměr pronájmu pozemků v k. ú. Bošice Vážená paní inženýrko, k Vašemu dotazu uvádím: -důvod...
Proč??
Odpověď od Město Kouřim pro Klouda dne .

Úspěch.

Č.j.: KOU-905/2015 Žádost o informace podle dotaz – Proč??   Dobrý den, přikládáme informaci vyvěšenou na webových stránkách města: „Vzhledem...
Smlouvy
Odpověď od Město Kouřim pro Klouda dne .

Úspěch.

V Kouřimi dne: 22.04.2015 Vážený pane, na základě zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územníc...
Bašta v městském parku
Odpověď od Město Kouřim pro ing.Marie Dvořáková dne .

Částečně úspěšné.

KOU-608/2015 Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějšíc...
Účast města Kouřim na dražbě kat.č.227/1
Odpověď od Město Kouřim pro ing.Marie Dvořáková dne .

Částečně úspěšné.

Č.j. KOU 609/2015 Žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - Účast města Kouřim na dražbě kat. č. 227/1 Vážená paní inženýrko, v příloze Vám zasílám...
Sběrný dvůr
Odpověď od Město Kouřim pro ing.Marie Dvořáková dne .

Částečně úspěšné.

Č.j. KOU 609/2015 Žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - Účast města Kouřim na dražbě kat. č. 227/1 Vážená paní inženýrko, v příloze Vám zasílám...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?