Město Kopřivnice

Instituce

4 dotazy
FAKTURY 2010 – 2015 10T
Odpověď od Město Kopřivnice pro Pavel Hájek dne .

Úspěch.

Dobrý den, dne 10. 3. 2016 obdrželo Město Kopřivnice Vaši žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k in...
Dobrý den,   na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších pře...
Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014
Dotaz byl vznesen na instituci Město Kopřivnice uživatelem David Havlík dne .

Úspěch.

[Authority name] Vážená paní, vážený pane, žádám kopie kandidátních listin do komunálních voleb podané registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 záko...
Rozpočtová opatření
Odpověď od Město Kopřivnice pro Lucie Sedmihradská dne .

Úspěch.

Vážená paní Sedmihradská,   v přílohách najdete odpověď na Vaši žádost ze dne 26.9.2013.   S pozdravem    Ing. Martina Černochová vedoucí odboru...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?