MĚSTO HRONOV

Instituce

3 dotazy
Povinný subjekt: MĚSTO HRONOV Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím....
Dobrý den, pane Havlíku včera jsme vydali rozhodnutí o registraci KL. V příloze je posílám oskenované. Z Hronova zdraví J. Kašík tajemník MěÚ Hro...
Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014
Dotaz byl vznesen na instituci MĚSTO HRONOV uživatelem David Havlík dne .
Velké zpoždění.
[Authority name] Vážená paní, vážený pane, žádám kopie kandidátních listin do komunálních voleb podané registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 záko...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?