Statutární město Brno

Instituce, také se nazývá Město Brno

23 dotazů
Dotaz - cenné papíry
Odpověď od Statutární město Brno pro Michal Berg dne .
Čeká se zařazení.
V příloze zasíláme odpověď na žádost o informaci        
Přijaté a proplacené faktury 2015-2017
Odpověď od Statutární město Brno pro Petr Sliwka dne .
Čeká se zařazení.
Odpověď na žádost o informace v příloze        
TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA PODATELNY ******************************************************************** Dobrý den, u datové zprávy ve věc...
Na základě zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím vám v příloze zasílám požadovanou informaci.   S pozdravem Ing. Hana Novosado...
FAKTURY 2010 – 2015 B
Odpověď od Statutární město Brno pro Švédská cesta, z. s. dne .
Čeká se zařazení.
-- z přílohy byly odstaněny osobní údaje-- Od: Mgr. Veleslava Höhnlová Statutární město Brno 11/3/2016 První zpráva 1.       Průvodní dopis 2. ...
Jmenný seznam zastupitelů
Odpověď od Statutární město Brno pro Hana Kasparkova dne .
Čeká se zařazení.
-- Z PŘÍLOHY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE-- Od: Vladimíra Matějková Statutární město Brno 7/6/2016 Vážená paní Kašpárková, v příloze Vám zasílám,...
Projekty z OP DOPRAVA
Odpověď od Statutární město Brno pro Hana Chalupská dne .
Částečně úspěšné.
Vážená paní Chalupská,   v příloze Vám zasílám vyjádření k Vaší žádosti o informaci.   S pozdravem   Petra Slabyhoudková sekretářka  ...
Vážená paní Magistro,   Vaše žádost o poskytnutí informace – videozáznam diskusního fóra „Ovlivňuje doprava kvalitu ovzduší v Brně? Víme o tom? A...
Dotace pro Obcane proti hazardu
Odpověď od Statutární město Brno pro Hana Kasparkova dne .
Čeká se zařazení.
Dobrý den, v příloze zasíláme odpověď na  Vaši žádost o informaci týkající se projektu č.6 „Cyklus přednášek s besedou na téma hazard a patologické h...
Počet pracovníků
Odpověď od Statutární město Brno pro Hana A. Huntová dne .
Čeká se zařazení.
Vážená paní,   v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších př...
Videozáznem konference k ovzduší
Odpověď od Statutární město Brno pro Hana Chalupská dne .
Čeká se zařazení.
TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA PODATELNY ******************************************************************** Dobrý den, u datové zprávy ve věc...
Vážená paní,   dne 16. 8. 2015 byla na elektronickou podatelnu MMB doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci  výpadku měření prachových...
Bratislavská - cykloznačení
Odpověď od Statutární město Brno pro Eva Nováková dne .
Částečně úspěšné.
Vážený žadateli,   na základě Vaší žádosti ze dne 16. 7. 2013, která je vedena u Odboru dopravy Magistrátu města Brna pod č. j. MMB/02568525/2013,...
Cena za poskytnuté informace
Odpověď od Statutární město Brno pro Jana Mravcová dne .
Úspěch.
-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -- Od: Mgr. Dagmar Křikavová Statutární město Brno 29/4/2013 Vážená paní,   k Vaší žádos...
Dar sdružení Nesehnutí
Odpověď od Statutární město Brno pro Michal A. Valášek dne .
Úspěch.
-- Z PŘÍLOHY ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -- Od: Mgr. Martin Kozel Statutární město Brno 7/5/2015 ------------------------------------------...
Dobrý den, posílám Vám stanoviska dotčených odborů MMB k dokumentu MŽP „Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší ČR“,  o které...
náklady na ÚZEMNÍ PLÁNY
Odpověď od Statutární město Brno pro Hana Chalupská dne .
Úspěch.
  Vážená paní, dovoluji si Vám zaslat poskytnutí informací na základě žádosti o informace č. j. MMB/0180042/2014 podané dne 28. 4. 2014 v požadova...
TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA PODATELNY ******************************************************************** Dobrý den, u datové zprávy ve věc...
TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA PODATELNY ******************************************************************** Dobrý den, u datové zprávy ve věc...
Projekty z OP DOPRAVA II
Odpověď od Statutární město Brno pro Hana Chalupská dne .
Velké zpoždění.
TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA PODATELNY ******************************************************************** Dobrý den, u datové zprávy ve věc...
Opatření k ochraně ovzduší
Odpověď od Statutární město Brno pro Hana Chalupská dne .
Čeká se na doplnění dotazu.
Dobrý den! Vaše podání ve věci "Internal review of Žádost o informace podle dotaz - Opatření k ochraně ovzduší" bylo předáno k dalšímu zpracování do...
Dobrý den! Vaše podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Videozáznam jednání zastupitelstva', které jste 03.07.2013 v 20:30:59 hod. zaslal(a)...
"Virtuální" trvalé bydliště
Odpověď od Statutární město Brno pro Radek Bartoň dne .
Částečně úspěšné.
Vážený pane,   v příloze zasíláme odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informace k možnosti změny trvalého bydliště bez fyzické existence objektu....

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?