Město Bílina

Instituce

6 dotazů
FAKTURY 2010 – 2015 5T10T
Odpověď od Město Bílina pro Pavel Hájek dne .
Úspěch.
Vážený pane,   na základě Vaší žádosti z 9. března 2016 ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších p...
Rozhodnutí MUBI/6548/2010/330/Vo
Odpověď od Město Bílina pro David Havlík dne .
Úspěch.
  Vážený pane,   v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informac...
Informace o odstěhování klientů z Domova na Kopci
Odpověď od Město Bílina pro David Havlík dne .
Částečně úspěšné.
Vážený pane Havlíku,   v příloze Vám zasílám odpověď na Vaše žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k inf...
Vyúčtování odstěhování klientů z Domova na Kopci
Odpověď od Město Bílina pro David Havlík dne .
Částečně úspěšné.
Vážený pane Havlíku,   v příloze Vám zasílám odpověď na Vaše žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k inf...
Vážený pane Havlíku,   v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k info...
Vážený pane Havlíku,   v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k info...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?