Město Benešov

Instituce

6 dotazů
Doklad o odborné způsobilost
Uživatel Vratislav Blažek odeslal Město Benešov žádost o přehodnocení dotazu dne Město Benešov.

Čeká se na doplnění dotazu.

Povinný subjekt: Město Benešov Vážená paní, vážený pane, V zákonné lhůtě 15 dní (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č.106/1999 Sb.) mi informace, o kterou...
FAKTURY 2010 – 2015 S
Odpověď od Město Benešov pro Pavel Hájek dne .

Úspěch.

    S pozdravem Mgr. Magda Zacharieva vedoucí odboru, právník [1]normal_zaroven Město Benešov|Odbor vnitřních věcí Tel.: +420 317 754 138|...
Počet žádostí o přijetí na základních školách
Odpověď od Město Benešov pro Hana A. Huntová dne .

Čeká se zařazení.

  Vážená paní, na základě vaší žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vám v příloze posílám požadované infor...
Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014
Odpověď od Město Benešov pro David Havlík dne .

Částečně úspěšné.

    S pozdravem Lenka Votrubová vedoucí oddělení [1]normal_zaroven Město Benešov|Odbor kancelář tajemnice|Oddělení spisové služby a vnitřní...
Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014
Odpověď od Město Benešov pro David Havlík dne .

Částečně úspěšné.

    S pozdravem Lenka Votrubová vedoucí oddělení [1]normal_zaroven Město Benešov|Odbor kancelář tajemnice|Oddělení spisové služby a vnitřní...
Cena za poskytnuté informace
Odpověď od Město Benešov pro Jana Mravcová dne .

Úspěch.

Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE ------------------------------------------------------------------ V příloze této zprávy jsou pos...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?