Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstva vlády ČR, také se nazývá MŠMT

241 dotazů

(page 8)

Vážená paní,   obrátila jste se na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s dotazem, nikoliv s žádostí o informaci ve smyslu zákona č. 106/1...
Školní psycholog

Čeká se zařazení.

Vážená paní, získávání odborné kvalifikace psychologa jako pedagogického pracovníka upravuje [1]§ 19 zákona o pedagogických pracovnících. Psycholog...
dotaz

Čeká se zařazení.

Paní Urbanová, v příloze Vám zasílám odpověď na Váš e-mailový dotaz.   S pozdravem   Hana Simonová Ministerstvo školství, mládeže a tělovýc...
Vážený pane, v příloze zprávy si Vám dovolujeme zaslat vyjádření k Vaší žádosti o informace. S pozdravem, Jitka Průchová odbor právní a správní...
Dotaz na kvalifikaci

Velké zpoždění.

Vážená paní, možnosti, kterými lze získat odbornou kvalifikaci učitelů cizího jazyka, upravuje zákon o pedagogických pracovnících (zákon č. 563/2004 Sb...
Vážená paní, každý občan EU, který získal vzdělání a kvalifikaci v jiné členské zemi a chce v domovské zemi vykonávat regulované povolání (kam spadá...
Vážená paní Martynková, v příloze Vám zasílám odpověď na Váš dotaz týkající se praktických tříd. Přeji hezký den   Hana Simonová Ministerstvo...
Vážení, v příloze zprávy si Vám dovolujeme zaslat vyjádření k Vaší žádosti o poskytnutí informace. S pozdravem, Jitka Průchová odbor právní a sprá...
Vážený pane, v příloze si Vám dovoluji zaslat odpověď na Váš dotaz ze dne 9.4.2015 týkající se seznamu významných veřejných zakázek pro rok 2015....
Vážená paní,   Váš dotaz se netýká zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Jedná se řešení konkrétní povahy, proto Vám doporučuj...
Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Informace o možnostech podpory konání Mistrovství světa silničních motocykl...
Vážená paní, obrátila jste se na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s dotazem týkajícím se odborné kvalifikace pedagogických pracovníků....
Vážená paní, obrátila jste se na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s dotazem týkajícím se odborné kvalifikace pedagogických pracovníků....
Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Zodpovědnost za dítě škola-družina', zaslané '26.02.2015 07:30:04' bylo po...
Platy náměstký ministra

Částečně úspěšné.

Vážená paní Vávrová.   V příloze posílám přehled platů a odměn vybraných zaměstnanců MŠMT. Jmenování všech uvedených zaměstnanců do funkce náměstk...
aprobace

Čeká se zařazení.

Vážená paní magistro, jako absolventka magisterského studijního programu Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro SŠ jste získala kvalifikac...
Vážená paní, získávání odborné kvalifikace vychovatelek školních družin upravuje [1]§ 16 zákona o pedagogických pracovnících. Ve spojení se studie...
Vážený pane Havlíku,   v příloze této zprávy si Vám dovolujeme zaslat odpověď na Vaší žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o...
Vážený pane Havlíku,   v příloze této zprávy si Vám dovolujeme zaslat odpověď na Vaší žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o...
Vážená paní, z ustanovení § 61 odst. 2 zákona č. [1]561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zá...
Vážený pane Havlíku, v příloze zprávy si Vám dovolujeme zaslat vyjádření k Vaší žádosti o poskytnutí informace. S pozdravem, Jitka Průchová odbor...
Odpověď na dodatečný dotaz paní tazatelky ze dne 15. 10. 2014 ve věci pracovních smluv nebo dohod je následující.   Vzhledem k tomu, že předmětnou...
Povinný subjekt: Kyselica Tomáš Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený pane, Děkuj...
Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - potřebné vzdělání na učení TV', zaslané '10.10.2014 19:21:06' bylo po kontr...
Vážená paní, mohu Vám potvrdit, že odbornou kvalifikaci asistentky pedagoga jste již získala absolvováním DPS pro učitele odborných předmětů. Získ...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?