Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstva vlády ČR, také se nazývá MŠMT

209 dotazů

(page 8)

Akreditace

Čeká se zařazení.

Vážený pane Strouhale,   máte-li zájem o získání akreditace rekvalifikačního vzdělávacího programu, je nutné na Ministerstvo školství, mládeže a t...
Přípravná třída

Čeká se zařazení.

Vážená paní,   týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků upravuje [1]nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu p...
Vážená paní, z Vašeho dotazu vyplývá, že pracujete jako sociální pracovnice v dětském domově a že Váš pan ředitel podmínil Vaše další zaměstnávání t...
Kvalifikace

Velké zpoždění.

Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Kvalifikace', zaslané '12.08.2014 14:16:07' bylo po kontrole všech náležit...
Vážená paní Boušková,   jste-li absolventka akreditovaného vzdělávacího programu vyšší odborné škole v oboru vzdělání zaměřené na vychovatelství,...
Kvalifikace

Čeká se zařazení.

Vážená paní Zemánková, k Vašemu podání ze dne 23. 6. 2014, které bylo v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a § 2 odst. 4 zá...
Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Vyjímka vrámci školství', zaslané '01.07.2014 19:49:41' bylo po kontrole vš...
Kvalifikace

Částečně úspěšné.

Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Kvalifikace', zaslané '23.06.2014 10:47:43' bylo po kontrole všech náležit...
-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --   Od: Postupová Martina Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 17/6/2014 --------...
  Vážená paní Machová, pokud jste absolvovala   magisterský studijním obor Učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči, získala jste...
Vážený pane, reagujeme na Vaši žádost ve věci žádosti o poskytnutí výsledků šetření ČŠI realizovaného na podzim 2013 k otázce počtu romských žáků na...
-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -- Od: Jelínková Němcová Klára Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 25/11/2013 Dobr...
Vážená paní, vážený pane,   na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) byla zaslána žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o...
Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Počty ukončených a nově uzavřených pracovních poměrů na centrálních úřadech...
Vážená paní Machová, k Vašemu dotazu ze dne 13. května 2014 sdělujeme, že v souladu s ustanovením § 47 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základ...
Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Re: Žádost o informace podle dotaz - Platná organizační struktura a kontakty centrálních úřadů', zaslané '22...
Vážená paní Machová, k Vašemu dotazu, zda absolventka magisterského studijního programu Učitelství pro 1. stupeň ZŠ získala kvalifikaci také k výuce...
Posouzení studia

Čeká se zařazení.

ODPOVĚĎ BYLA POVINNÝM SUBJEKTEM ZASLÁNA NA NESPRÁVNOU E-MAILOVU ADRESU, TÍMTO PŘEPOSÍLÁME: -- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -...
ODPOVĚĎ BYLA POVINNÝM SUBJEKTEM ZASLÁNA NA NESPRÁVNOU E-MAILOVU ADRESU, TÍMTO PŘEPOSÍLÁME: Od: Pastorová Zdeňka 17/1/2014 -----------------------...
Vážená paní, v příloze Vám zasíláme informace k Vašemu podání. S pozdravem ------------------------------------------------------- Ing. Hana Kryčová o...
-- ODPOVĚĎ BYLA POVINNÝM SUBJEKTEM ZASLÁNA NA NESPRÁVNOU E-MAILOVU ADRESU, TÍMTO PŘEPOSÍLÁME:  -- Od: Lesná Markéta 5/3/2014 Vážený pane Tomečku...
Vážená paní, dne 19. 02. 2014 jsme obdrželi Vaše podání (viz níže). V odpovědi na Váš dotaz uvádíme, že v souladu s § 44 zákona č. 561/2004 Sb., o p...
-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -- Od: Kryčová Hana Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 22/1/2014 Vážený pane, v...
Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Va...
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE ------------------------------------------------------------------ Dobrý den,         Minist...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?