Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstva vlády ČR, také se nazývá MŠMT

223 dotazů

(page 8)

Vážený pane Havlíku,   v příloze této zprávy si Vám dovolujeme zaslat odpověď na Vaší žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o...
Vážená paní, z ustanovení § 61 odst. 2 zákona č. [1]561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zá...
Vážený pane Havlíku, v příloze zprávy si Vám dovolujeme zaslat vyjádření k Vaší žádosti o poskytnutí informace. S pozdravem, Jitka Průchová odbor...
Odpověď na dodatečný dotaz paní tazatelky ze dne 15. 10. 2014 ve věci pracovních smluv nebo dohod je následující.   Vzhledem k tomu, že předmětnou...
Povinný subjekt: Kyselica Tomáš Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený pane, Děkuj...
Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - potřebné vzdělání na učení TV', zaslané '10.10.2014 19:21:06' bylo po kontr...
Vážená paní, mohu Vám potvrdit, že odbornou kvalifikaci asistentky pedagoga jste již získala absolvováním DPS pro učitele odborných předmětů. Získ...
Vážená paní bakalářko, získávání odborné kvalifikace učitelů upravuje zákon o pedagogických pracovnících (např. v [1]§ 8 u učitelů druhého stupně zá...
Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Přihláška ke studiu na střední školu', zaslané '03.10.2014 14:16:59' bylo p...
Prominutí vzdělání

Čeká se zařazení.

Vážená paní Prokšová,   praxi v délce 20 let na stejném druhu školy nesplňujete.   S pozdravem   Mgr. Martina Marková odborný referent...
Předškoláci

Čeká se zařazení.

Vážená paní, vážený pane,   reaguji na Váš dotaz k odpolednímu spánku v mateřské škole. Nejdříve musím podotknout, že Váš dotaz není informací ve...
Vážená paní, získávání odborné kvalifikace učitelů základní školy upravují § 7 a 8 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně ně...
Vážená paní Huráňová,   máte-li zájem o získání akreditace rekvalifikačního vzdělávacího programu, je nutné na Ministerstvo školství, mládeže a tě...
Vážená paní,   na Váš dotaz k platbě úplaty za předškolní vzdělávání sděluji, že vzhledem k tomu, že pobíráte dávky hmotné nouze, můžete ředitele...
Akreditace

Čeká se zařazení.

Vážený pane Strouhale,   máte-li zájem o získání akreditace rekvalifikačního vzdělávacího programu, je nutné na Ministerstvo školství, mládeže a t...
Přípravná třída

Čeká se zařazení.

Vážená paní,   týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků upravuje [1]nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu p...
Vážená paní, z Vašeho dotazu vyplývá, že pracujete jako sociální pracovnice v dětském domově a že Váš pan ředitel podmínil Vaše další zaměstnávání t...
Kvalifikace

Velké zpoždění.

Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Kvalifikace', zaslané '12.08.2014 14:16:07' bylo po kontrole všech náležit...
Vážená paní Boušková,   jste-li absolventka akreditovaného vzdělávacího programu vyšší odborné škole v oboru vzdělání zaměřené na vychovatelství,...
Kvalifikace

Čeká se zařazení.

Vážená paní Zemánková, k Vašemu podání ze dne 23. 6. 2014, které bylo v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a § 2 odst. 4 zá...
Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Vyjímka vrámci školství', zaslané '01.07.2014 19:49:41' bylo po kontrole vš...
Kvalifikace

Částečně úspěšné.

Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Kvalifikace', zaslané '23.06.2014 10:47:43' bylo po kontrole všech náležit...
-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --   Od: Postupová Martina Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 17/6/2014 --------...
  Vážená paní Machová, pokud jste absolvovala   magisterský studijním obor Učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči, získala jste...
Vážený pane, reagujeme na Vaši žádost ve věci žádosti o poskytnutí výsledků šetření ČŠI realizovaného na podzim 2013 k otázce počtu romských žáků na...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?