Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstva vlády ČR, také se nazývá MŠMT

244 dotazů

(page 7)

Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Zprávy o výsledcích finančních kontrol', zaslané '08.03.2017 12:41:24' bylo...
Vážení,   tímto si Vám dovoluji zaslat odpověď Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na Vaši žádost o informace podanou dne 5. 1. 2017.  ...
Vážený pane, odpovídám na Vaši žádost ze dne 5. 1. 2017 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zně...
Vážený pane, na základě Vaší žádosti doručené na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 25. listopadu 2016 Vám tímto poskytujeme kopii mat...
    Vážená paní, předpoklady k získání kvalifikace učitelky MŠ jsou popsány v § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.  Vzdělán...
Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Návrhy na jmenování profesorů', zaslané '25.11.2016 21:35:17' bylo po kontr...
Kvalifikace

Částečně úspěšné.

Vážený pane Smetano,   dosaženým vzděláním jste získal odbornou kvalifikaci pro práci pedagoga volného času či asistenta pedagoga. Pro práci učite...
--přeposláno  z MŠMT od p. Mgr. Prokopa-- Vážený pane Holomčíku, vážená paní Vávrová.   reaguji tímto na Vaše dotazy, které jste zaslal na Minist...
Vážená paní, absolvent magisterského neučitelského programu a dále absolvent CŽV (celoživotní vzdělávání) zaměřené na přípravu učitelů SŠ, může odbo...
Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Dovolená nekvalifikovaných pedagogů', zaslané '18.08.2016 20:22:59' bylo po...
Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Zprávy o výsledcích finančních kontrol', zaslané '28.07.2016 16:56:56' bylo...
Uznání kvalifikace

Velké zpoždění.

Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Uznání kvalifikace', zaslané '15.06.2016 07:33:29' bylo po kontrole všech...
Vážená paní magistro, jako absolventka magisterského studijního oboru Vychovatelství můžete kvalifikaci učitelky 1. st. běžné ZŠ získat vzděláním v ...
Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Zvýšení dotace hodin matematiky v maturitním ročníku.', zaslané '19.05.2016...
Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Kvalifikace učitelky MŠ', zaslané '24.05.2016 22:05:46' bylo po kontrole vš...
Vážená paní,   obrátila jste se na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s dotazem, nikoliv s žádostí o informaci ve smyslu zákona č. 106/1...
Vážený pane, doplňujeme naši předchozí odpověď o tabulku s celkovým bodovým hodnocením úspěšných projektů. Dotace se přidělovala podle pořadí úspěšno...
Vážená paní Roubíčková, V příloze Vám zasílám odpověď na Váš dotaz.   S pozdravem   Hana Simonová Ministerstvo školství, mládeže a tělových...
Vážený pane Havlíku,   dovoluji si Vám na základì Vaší žádosti dle zákona è. 106/1999 Sb. v pøíloze zaslat požadovaný materiál „Aktuální informace...
Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Kvalifikace a její objasnění', zaslané '13.04.2016 07:35:32' bylo po kontro...
Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Uleva na školném v mateřské škole', zaslané '08.04.2016 12:35:38' bylo po k...
    From: Novotný Jan Sent: Monday, April 04, 2016 3:00 PM To: '[FOI #5177 e-mail] ??' Subject: Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zák...
Vážená paní, získávání odborné kvalifikace učitelek MŠ upravuje [1]§ 6 zákona o pedagogických pracovnících. Absolventka jakékoliv SŠ s maturitou m...
Změna školy

Čeká se zařazení.

Vážená paní Grygerková,   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nemá pravomoci zasahovat do rozhodování ředitele školy. Z Vašeho podání ani...
Vážení, tímto si Vám dovoluji zaslat odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 4.12.2015 S pozdravem, Bc. Eva Řehák...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?