Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstva vlády ČR, také se nazývá MŠMT

209 dotazů

(page 7)

Vážení, v příloze zprávy si Vám dovolujeme zaslat vyjádření k Vaší žádosti o poskytnutí informace. S pozdravem, Jitka Průchová odbor právní a sprá...
Vážený pane, v příloze si Vám dovoluji zaslat odpověď na Váš dotaz ze dne 9.4.2015 týkající se seznamu významných veřejných zakázek pro rok 2015....
Vážená paní,   Váš dotaz se netýká zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Jedná se řešení konkrétní povahy, proto Vám doporučuj...
Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Informace o možnostech podpory konání Mistrovství světa silničních motocykl...
Vážená paní, obrátila jste se na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s dotazem týkajícím se odborné kvalifikace pedagogických pracovníků....
Vážená paní, obrátila jste se na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s dotazem týkajícím se odborné kvalifikace pedagogických pracovníků....
Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Zodpovědnost za dítě škola-družina', zaslané '26.02.2015 07:30:04' bylo po...
Platy náměstký ministra

Částečně úspěšné.

Vážená paní Vávrová.   V příloze posílám přehled platů a odměn vybraných zaměstnanců MŠMT. Jmenování všech uvedených zaměstnanců do funkce náměstk...
aprobace

Čeká se zařazení.

Vážená paní magistro, jako absolventka magisterského studijního programu Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro SŠ jste získala kvalifikac...
Vážená paní, získávání odborné kvalifikace vychovatelek školních družin upravuje [1]§ 16 zákona o pedagogických pracovnících. Ve spojení se studie...
Vážený pane Havlíku,   v příloze této zprávy si Vám dovolujeme zaslat odpověď na Vaší žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o...
Vážený pane Havlíku,   v příloze této zprávy si Vám dovolujeme zaslat odpověď na Vaší žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o...
Vážená paní, z ustanovení § 61 odst. 2 zákona č. [1]561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zá...
Vážený pane Havlíku, v příloze zprávy si Vám dovolujeme zaslat vyjádření k Vaší žádosti o poskytnutí informace. S pozdravem, Jitka Průchová odbor...
Odpověď na dodatečný dotaz paní tazatelky ze dne 15. 10. 2014 ve věci pracovních smluv nebo dohod je následující.   Vzhledem k tomu, že předmětnou...
Povinný subjekt: Kyselica Tomáš Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený pane, Děkuj...
Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - potřebné vzdělání na učení TV', zaslané '10.10.2014 19:21:06' bylo po kontr...
Vážená paní, mohu Vám potvrdit, že odbornou kvalifikaci asistentky pedagoga jste již získala absolvováním DPS pro učitele odborných předmětů. Získ...
Vážená paní bakalářko, získávání odborné kvalifikace učitelů upravuje zákon o pedagogických pracovnících (např. v [1]§ 8 u učitelů druhého stupně zá...
Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Přihláška ke studiu na střední školu', zaslané '03.10.2014 14:16:59' bylo p...
Prominutí vzdělání

Čeká se zařazení.

Vážená paní Prokšová,   praxi v délce 20 let na stejném druhu školy nesplňujete.   S pozdravem   Mgr. Martina Marková odborný referent...
Předškoláci

Čeká se zařazení.

Vážená paní, vážený pane,   reaguji na Váš dotaz k odpolednímu spánku v mateřské škole. Nejdříve musím podotknout, že Váš dotaz není informací ve...
Vážená paní, získávání odborné kvalifikace učitelů základní školy upravují § 7 a 8 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně ně...
Vážená paní Huráňová,   máte-li zájem o získání akreditace rekvalifikačního vzdělávacího programu, je nutné na Ministerstvo školství, mládeže a tě...
Vážená paní,   na Váš dotaz k platbě úplaty za předškolní vzdělávání sděluji, že vzhledem k tomu, že pobíráte dávky hmotné nouze, můžete ředitele...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?