Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstva vlády ČR, také se nazývá MŠMT

194 dotazů

(page 6)

Vážený pane, na základě Vaší žádosti ze dne 31. 10. 2015 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zn...
inform

Vyřízeno poštou.

Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - inform', zaslané '23.10.2015 13:01:21' bylo po kontrole všech náležitostí...
Vážená paní magistro, vzděláním v magisterském studijním programu v oboru Učitelství pro speciální školy, který jste ukončila v roce 1992 na UK, jst...
Vážená paní,   obrátila jste se na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s dotazem, nikoliv s žádostí o informaci ve smyslu zákona č. 106/1...
Školní psycholog

Čeká se zařazení.

Vážená paní, získávání odborné kvalifikace psychologa jako pedagogického pracovníka upravuje [1]§ 19 zákona o pedagogických pracovnících. Psycholog...
dotaz

Čeká se zařazení.

Paní Urbanová, v příloze Vám zasílám odpověď na Váš e-mailový dotaz.   S pozdravem   Hana Simonová Ministerstvo školství, mládeže a tělovýc...
Vážený pane, v příloze zprávy si Vám dovolujeme zaslat vyjádření k Vaší žádosti o informace. S pozdravem, Jitka Průchová odbor právní a správní...
Dotaz na kvalifikaci

Velké zpoždění.

Vážená paní, možnosti, kterými lze získat odbornou kvalifikaci učitelů cizího jazyka, upravuje zákon o pedagogických pracovnících (zákon č. 563/2004 Sb...
Vážená paní, každý občan EU, který získal vzdělání a kvalifikaci v jiné členské zemi a chce v domovské zemi vykonávat regulované povolání (kam spadá...
Vážená paní Martynková, v příloze Vám zasílám odpověď na Váš dotaz týkající se praktických tříd. Přeji hezký den   Hana Simonová Ministerstvo...
Vážení, v příloze zprávy si Vám dovolujeme zaslat vyjádření k Vaší žádosti o poskytnutí informace. S pozdravem, Jitka Průchová odbor právní a sprá...
Vážený pane, v příloze si Vám dovoluji zaslat odpověď na Váš dotaz ze dne 9.4.2015 týkající se seznamu významných veřejných zakázek pro rok 2015....
Vážená paní,   Váš dotaz se netýká zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Jedná se řešení konkrétní povahy, proto Vám doporučuj...
Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Informace o možnostech podpory konání Mistrovství světa silničních motocykl...
Vážená paní, obrátila jste se na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s dotazem týkajícím se odborné kvalifikace pedagogických pracovníků....
Vážená paní, obrátila jste se na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s dotazem týkajícím se odborné kvalifikace pedagogických pracovníků....
Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Zodpovědnost za dítě škola-družina', zaslané '26.02.2015 07:30:04' bylo po...
Platy náměstký ministra

Částečně úspěšné.

Vážená paní Vávrová.   V příloze posílám přehled platů a odměn vybraných zaměstnanců MŠMT. Jmenování všech uvedených zaměstnanců do funkce náměstk...
aprobace

Čeká se zařazení.

Vážená paní magistro, jako absolventka magisterského studijního programu Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro SŠ jste získala kvalifikac...
Vážená paní, získávání odborné kvalifikace vychovatelek školních družin upravuje [1]§ 16 zákona o pedagogických pracovnících. Ve spojení se studie...
Vážený pane Havlíku,   v příloze této zprávy si Vám dovolujeme zaslat odpověď na Vaší žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o...
Vážený pane Havlíku,   v příloze této zprávy si Vám dovolujeme zaslat odpověď na Vaší žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o...
Vážená paní, z ustanovení § 61 odst. 2 zákona č. [1]561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zá...
Vážený pane Havlíku, v příloze zprávy si Vám dovolujeme zaslat vyjádření k Vaší žádosti o poskytnutí informace. S pozdravem, Jitka Průchová odbor...
Odpověď na dodatečný dotaz paní tazatelky ze dne 15. 10. 2014 ve věci pracovních smluv nebo dohod je následující.   Vzhledem k tomu, že předmětnou...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?