Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstva vlády ČR, také se nazývá MŠMT

209 dotazů

(page 6)

Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Zprávy o výsledcích finančních kontrol', zaslané '28.07.2016 16:56:56' bylo...
Uznání kvalifikace

Velké zpoždění.

Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Uznání kvalifikace', zaslané '15.06.2016 07:33:29' bylo po kontrole všech...
Vážená paní magistro, jako absolventka magisterského studijního oboru Vychovatelství můžete kvalifikaci učitelky 1. st. běžné ZŠ získat vzděláním v ...
Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Zvýšení dotace hodin matematiky v maturitním ročníku.', zaslané '19.05.2016...
Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Kvalifikace učitelky MŠ', zaslané '24.05.2016 22:05:46' bylo po kontrole vš...
Vážená paní,   obrátila jste se na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s dotazem, nikoliv s žádostí o informaci ve smyslu zákona č. 106/1...
Vážený pane, doplňujeme naši předchozí odpověď o tabulku s celkovým bodovým hodnocením úspěšných projektů. Dotace se přidělovala podle pořadí úspěšno...
Vážená paní Roubíčková, V příloze Vám zasílám odpověď na Váš dotaz.   S pozdravem   Hana Simonová Ministerstvo školství, mládeže a tělových...
Vážený pane Havlíku,   dovoluji si Vám na základì Vaší žádosti dle zákona è. 106/1999 Sb. v pøíloze zaslat požadovaný materiál „Aktuální informace...
Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Kvalifikace a její objasnění', zaslané '13.04.2016 07:35:32' bylo po kontro...
Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Uleva na školném v mateřské škole', zaslané '08.04.2016 12:35:38' bylo po k...
    From: Novotný Jan Sent: Monday, April 04, 2016 3:00 PM To: '[FOI #5177 e-mail] ??' Subject: Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zák...
Vážená paní, získávání odborné kvalifikace učitelek MŠ upravuje [1]§ 6 zákona o pedagogických pracovnících. Absolventka jakékoliv SŠ s maturitou m...
Změna školy

Čeká se zařazení.

Vážená paní Grygerková,   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nemá pravomoci zasahovat do rozhodování ředitele školy. Z Vašeho podání ani...
Vážení, tímto si Vám dovoluji zaslat odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 4.12.2015 S pozdravem, Bc. Eva Řehák...
Vážený pane, na základě Vaší žádosti ze dne 31. 10. 2015 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zn...
inform

Vyřízeno poštou.

Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - inform', zaslané '23.10.2015 13:01:21' bylo po kontrole všech náležitostí...
Vážená paní magistro, vzděláním v magisterském studijním programu v oboru Učitelství pro speciální školy, který jste ukončila v roce 1992 na UK, jst...
Vážená paní,   obrátila jste se na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s dotazem, nikoliv s žádostí o informaci ve smyslu zákona č. 106/1...
Školní psycholog

Čeká se zařazení.

Vážená paní, získávání odborné kvalifikace psychologa jako pedagogického pracovníka upravuje [1]§ 19 zákona o pedagogických pracovnících. Psycholog...
dotaz

Čeká se zařazení.

Paní Urbanová, v příloze Vám zasílám odpověď na Váš e-mailový dotaz.   S pozdravem   Hana Simonová Ministerstvo školství, mládeže a tělovýc...
Vážený pane, v příloze zprávy si Vám dovolujeme zaslat vyjádření k Vaší žádosti o informace. S pozdravem, Jitka Průchová odbor právní a správní...
Dotaz na kvalifikaci

Velké zpoždění.

Vážená paní, možnosti, kterými lze získat odbornou kvalifikaci učitelů cizího jazyka, upravuje zákon o pedagogických pracovnících (zákon č. 563/2004 Sb...
Vážená paní, každý občan EU, který získal vzdělání a kvalifikaci v jiné členské zemi a chce v domovské zemi vykonávat regulované povolání (kam spadá...
Vážená paní Martynková, v příloze Vám zasílám odpověď na Váš dotaz týkající se praktických tříd. Přeji hezký den   Hana Simonová Ministerstvo...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?