Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstva vlády ČR, také se nazývá MŠMT

140 dotazů

(page 5)

Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Přihláška ke studiu na střední školu', zaslané '03.10.2014 14:16:59' bylo p...
Prominutí vzdělání Čeká se zařazení.
Vážená paní Prokšová,   praxi v délce 20 let na stejném druhu školy nesplňujete.   S pozdravem   Mgr. Martina Marková odborný referent...
Předškoláci Čeká se zařazení.
Vážená paní, vážený pane,   reaguji na Váš dotaz k odpolednímu spánku v mateřské škole. Nejdříve musím podotknout, že Váš dotaz není informací ve...
Vážená paní, získávání odborné kvalifikace učitelů základní školy upravují § 7 a 8 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně ně...
Vážená paní Huráňová,   máte-li zájem o získání akreditace rekvalifikačního vzdělávacího programu, je nutné na Ministerstvo školství, mládeže a tě...
Vážená paní,   na Váš dotaz k platbě úplaty za předškolní vzdělávání sděluji, že vzhledem k tomu, že pobíráte dávky hmotné nouze, můžete ředitele...
Akreditace Čeká se zařazení.
Vážený pane Strouhale,   máte-li zájem o získání akreditace rekvalifikačního vzdělávacího programu, je nutné na Ministerstvo školství, mládeže a t...
Přípravná třída Čeká se zařazení.
Vážená paní,   týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků upravuje [1]nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu p...
Vážená paní, z Vašeho dotazu vyplývá, že pracujete jako sociální pracovnice v dětském domově a že Váš pan ředitel podmínil Vaše další zaměstnávání t...
Kvalifikace Velké zpoždění.
Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Kvalifikace', zaslané '12.08.2014 14:16:07' bylo po kontrole všech náležit...
Vážená paní Boušková,   jste-li absolventka akreditovaného vzdělávacího programu vyšší odborné škole v oboru vzdělání zaměřené na vychovatelství,...
Kvalifikace Čeká se zařazení.
Vážená paní Zemánková, k Vašemu podání ze dne 23. 6. 2014, které bylo v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a § 2 odst. 4 zá...
Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Vyjímka vrámci školství', zaslané '01.07.2014 19:49:41' bylo po kontrole vš...
Kvalifikace Částečně úspěšné.
Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Kvalifikace', zaslané '23.06.2014 10:47:43' bylo po kontrole všech náležit...
-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --   Od: Postupová Martina Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 17/6/2014 --------...
  Vážená paní Machová, pokud jste absolvovala   magisterský studijním obor Učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči, získala jste...
Vážený pane, reagujeme na Vaši žádost ve věci žádosti o poskytnutí výsledků šetření ČŠI realizovaného na podzim 2013 k otázce počtu romských žáků na...
-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -- Od: Jelínková Němcová Klára Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 25/11/2013 Dobr...
Vážená paní, vážený pane,   na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) byla zaslána žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o...
Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Počty ukončených a nově uzavřených pracovních poměrů na centrálních úřadech...
Vážená paní Machová, k Vašemu dotazu ze dne 13. května 2014 sdělujeme, že v souladu s ustanovením § 47 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základ...
Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Re: Žádost o informace podle dotaz - Platná organizační struktura a kontakty centrálních úřadů', zaslané '22...
Vážená paní Machová, k Vašemu dotazu, zda absolventka magisterského studijního programu Učitelství pro 1. stupeň ZŠ získala kvalifikaci také k výuce...
Posouzení studia Čeká se zařazení.
ODPOVĚĎ BYLA POVINNÝM SUBJEKTEM ZASLÁNA NA NESPRÁVNOU E-MAILOVU ADRESU, TÍMTO PŘEPOSÍLÁME: -- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -...
ODPOVĚĎ BYLA POVINNÝM SUBJEKTEM ZASLÁNA NA NESPRÁVNOU E-MAILOVU ADRESU, TÍMTO PŘEPOSÍLÁME: Od: Pastorová Zdeňka 17/1/2014 -----------------------...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?