Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstva vlády ČR, také se nazývá MŠMT

242 dotazů

(page 2)

Vážená, příslušnou kvalifikaci k výuce cizích jazyků získáte na základě § 12 zákona č. 563/2004 Sb., o pedag. prac. a o změně někt. zák., jakýmkoliv z...
Vážená paní Grešlová, předně mi dovolte uvést, že Váš dotaz nelze považovat za žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,...
Vážená paní, na Vámi níže uvedený dotaz uvádím, že předmětným vzděláním v bakal. stud. progr. máte kvalifikaci vychovatele/ky ŠD a domova mládeže na z...
Vážená paní, k Vámi níže vznesenému dotazu uvádím, že uvedeným máte kvalifikaci vychovatele/ky ve školní družině, a dále domově mládeže dle § 16 odst....
Vážená paní, neuvedla jste, jaké předměty byste chtěla na SOU vyučovat. Pro učitele všeobecně-vzdělávacích předmětů SŠ je třeba magisterské vzdělání...
Vážená paní, Vysoká škola Collegium Humanum je pobočkou zahraniční vysoké školy, která uskutečňuje vzdělání dle polských předpisů. Není tedy možné s...
Vážená paní, okud se jedná o absolventa zahraniční vysoké školy, je třeba aby měl rozhodnutí o nostrifikaci, nostrifikaci provádí škola uskutečňujíc...
Vážená paní Schwenke Petrová, na Vámi níže vznesený dotaz uvádím, že přímou pedagogickou činnost ve výuce mohou vykonávat jen pedagogičtí pracovníci,...
  Vážená paní, K získání kvalifikace vychovatele je třeba střední vzdělání s maturitní zkouškou doplněné 250 hodinovým studiem vychovatelství / pe...
Kvalifikace

Čeká se zařazení.

Vážená paní magistro, Tím, že jste absolvovala studium učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů v magisterském studijním programu, získala jste kv...
Vážený pane magistře, doplněním 250 hodinového studia v programu CŽV zaměřeného na přípravu učitelů 2.st. ZŠ a SŠ získáte kvalifikaci učitele pro př...
Vážená paní, pro učitele 2.st. ZŠ zákon o pedagogických pracovnících požaduje vzdělání v magisterském studijním programu zaměřeného na přípravu učit...
Vážená paní, k Vašemu dotazu uvádím, že , že jakékoliv náležitosti ve vztahu k doložení absolvované praxe nejsou právními předpisy stanoveny, ale za v...
Vážená paní magistro, jestliže jste absolvovala studium Učitelství pro 3. stupeň, získala jste kvalifikaci učitele 2.st. ZŠ i střední školy. Kvali...
Učitelka v MŠ

Čeká se zařazení.

Vážená paní, Vzděláním v programu Pedagogika oboru Pedagogika jste nezískala kvalifikaci učitele MŠ. Kvalifikaci získáte až po absolvování studia v...
Akreditace

Čeká se zařazení.

Vážená paní, Jedná se o studium na zahraniční vysoké škole, tudíž podrobnosti k získané kvalifikaci Vám sdělí pouze polské ministerstvo školství....
Vážený pane magistře, bohužel nedokončené studium nelze započítat do kvalifikace. Absolvováním magisterského studia v programu Andragogika jste kva...
Kvalifikace

Čeká se zařazení.

Vážená paní magistro, pokud jste absolvovala Andragogiku, máte možnost získat kvalifikaci učitele cizího jazyka absolvováním pouze zkoušky C1 a 60 h...
Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na jednotlivou maturitní zkoušku', zaslané '05.01.2023 18:38:58' bylo...
Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Kvalifikace učitelů/učitelek MŠ', zaslané '22.11.2022 21:53:49' bylo po kon...
Vážená paní Ondráčků Zatloukalová, k Vašemu dotazu sdělujeme, že pokud jste absolvovala akreditovaný magisterský studijní program Učitelství všeobecně...
Kvalifikace

Čeká se na vysvětlení.

Vážená paní,   rádi bychom Váš dotaz zodpověděli, potřebujeme k tomu ale relevantní informace, tedy především, které studium jste absolvovala. Z v...
Obor B7506

Úspěch.

Vážená paní, Pokud studujete navazující magisterské studium v programu Speciální pedagogika, jedná se o vzdělání v oblasti neučitelská pedagogika, t...
Studium - Collegium humanum

Čeká se zařazení.

Vážená paní, jedná se o studijní program uskutečňovaný zahraniční vysokou školou. K otázce získané kvalifikace se Vám vyjádření ministerstvo školstv...
Odborná kvalifikace

Čeká se zařazení.

Vážená paní, Jedná se o studium na zahraniční vysoké škole, tudíž podrobnosti k získané kvalifikaci Vám sdělí pouze polské ministerstvo školství....

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?