Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstva vlády ČR, také se nazývá MŠMT

246 dotazů
Vážená paní magistro, absolvováním magisterského studia učitelství pro 1.st. ZŠ a rozšiřujícího studia speciální pedagogiky jste získala kvalifikaci...
Vážená paní, Absolvent studijního programu Logopedie získá kvalifikaci učitele MŠ běžné i MŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, neboť j...
Vážená paní, absolvováním programu Speciální pedagogika jste získala kvalifikaci učitele MŠ běžné i MŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebam...
Vážená paní, magisterský program speciální pedagogika je akreditován jako neučitelský studijní program, tudíž po jeho absolvování se získává kvalifik...
Vážená paní, platí, že níže uvedeným vzděláním jste získala kvalifikaci učitele mateřsk. š. běžné a dále učitele MŠ spec. na základě § 6 odst. 1 písm....
Vážená paní, na Vámi níže zaslaný dotaz je nezbytné uvést, že v souladu s § 4 NV č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné,...
Dobrý den, vážený pane Škope,   v příloze e-mailu Vám zasílám odpověď MŠMT na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.  ...
Učitel MŠ

Čeká se zařazení.

Vážená paní inženýrko, kvalifikaci učitele MŠ získáte studiem v navazujícím magisterském studijním programu zaměřeném na speciální pedagogiku. Do...
Vážená paní, v případě, že se jedná o soukromé zřizovatele, tedy zřizovatele neuvedené v § 5 odst. 2 zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnícíc...
Asistent pedagoga

Čeká se zařazení.

Vážená paní, v případě, že uchazečka splňuje pouze kvalifikaci asistenta pedagoga, nenaplní tímto kvalifikaci pro výkon činnosti ve školním klubu. S...
Kvalifikace

Částečně úspěšné.

Vážená paní, jedná se o zahraniční vysokou školu, studium je uskutečňováno podle polských právních předpisů, tudíž k získané kvalifikaci se Vám může...
  Vážená paní, Jedná se o studium na zahraniční vysoké škole, tudíž informace o získané kvalifikaci Vám sdělí Ministerstvo školství Slovenské repu...
Vážená paní, nejedná se o studijní program speciální pedagogika, kvalifikaci učitele MŠ jste tímto studiem nezískala. Jde o program zaměřený na vych...
Vážená paní, platí zde, že na základě níže uvedeného jste získala kvalifikaci - učitele MŠ běžné i speciální - uč. 1.st. ZŠ běžné i speciální - uč. 2...
Vážená paní, kvalifikaci vychovatele, který vykonává PPČ ve školském výchovném a ubytovacím zařízení nebo v jeho oddělení zřízeném pro děti a žáky se...
Vážená paní, Ředitel školy musí mít odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou bude vykonávat. Tento požadavek je třeba splnit již...
Vážená paní, zákon o pedagogických pracovnících vyžaduje pro učitele magisterské vzdělání v programu zaměřeném na přípravu učitelů, příp. neučitelsk...
Vážený pane Jiruši, na Váš níže zaslaný dotaz sděluji, že předmětné není problémem. Současně je však nezbytné absolvovat ještě studium pro přípravu šk...
Vážená paní Borovičková, učitel odborných předmětů střední školy získává ve spojení se studiem pedagogiky dle § 22 p. a) zákona č. 563/2004 Sb. ve zně...
Vážená paní, platí, že níže uvedeným vzděláním jste získala kvalifikaci vychovatele ve školní družině a současně v domově mládeže na základě § 16 ods...
Vážená paní, Vámi níže uvedeným vzděláním jste získala kvalifikaci učitelky mateřské školy běžné i speciální v souladu s § 6 odst. 1 písm. g) a odst....
Vážená paní,   odpověď mohu rozdělit do dvou částí. a) Nejdříve upřesnění ohledně uvedené polské vysoké školy. „Univerzita vnitřní bezpečnosti“...
    Eva Bučánková sekretariát Sekce informatiky, statistiky a analýz [1]Popis: Popis: Popis: cid:image001.jpg@01CF6456.6BFB7380 Ministerstv...
  Dobrý den, V příloze vám posílám odpověď na dotaz z 30.8.2023. S pozdravem     Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská...
Vážená paní, jestliže jste vystudovala obor Sociální pedagogika, získala jste kvalifikaci vychovatele (vychovatele školní družiny i vychovatele dle...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?