Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstva vlády ČR, také se nazývá MŠMT

223 dotazů

(page 5)

-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -- Od: Vyřizování stížností a žádostí o informace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy...
-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -- Od: Vyřizování stížností a žádostí o informace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?