Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstva vlády ČR, také se nazývá MŠMT

246 dotazů

(page 4)

Vážený pane,   na základě Vašeho dotazu ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, posílám informace k druhé části Vaše...
Vážení,   tímto si Vám dovoluji zaslat odpověď Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na Vaši žádost o informace podanou dne 5. 1. 2017.  ...
Vážený pane, odpovídám na Vaši žádost ze dne 5. 1. 2017 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zně...
Vážený pane, na základě Vaší žádosti doručené na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 25. listopadu 2016 Vám tímto poskytujeme kopii mat...
Kvalifikace

Částečně úspěšné.

Vážený pane Smetano,   dosaženým vzděláním jste získal odbornou kvalifikaci pro práci pedagoga volného času či asistenta pedagoga. Pro práci učite...
--přeposláno  z MŠMT od p. Mgr. Prokopa-- Vážený pane Holomčíku, vážená paní Vávrová.   reaguji tímto na Vaše dotazy, které jste zaslal na Minist...
Vážená paní, absolvent magisterského neučitelského programu a dále absolvent CŽV (celoživotní vzdělávání) zaměřené na přípravu učitelů SŠ, může odbo...
Vážená paní,   obrátila jste se na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s dotazem, nikoliv s žádostí o informaci ve smyslu zákona č. 106/1...
Vážený pane Havlíku,   dovoluji si Vám na základì Vaší žádosti dle zákona è. 106/1999 Sb. v pøíloze zaslat požadovaný materiál „Aktuální informace...
    From: Novotný Jan Sent: Monday, April 04, 2016 3:00 PM To: '[FOI #5177 e-mail] ??' Subject: Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zák...
Vážený pane, na základě Vaší žádosti ze dne 31. 10. 2015 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zn...
Vážený pane, v příloze zprávy si Vám dovolujeme zaslat vyjádření k Vaší žádosti o informace. S pozdravem, Jitka Průchová odbor právní a správní...
Vážená paní, každý občan EU, který získal vzdělání a kvalifikaci v jiné členské zemi a chce v domovské zemi vykonávat regulované povolání (kam spadá...
Vážená paní Martynková, v příloze Vám zasílám odpověď na Váš dotaz týkající se praktických tříd. Přeji hezký den   Hana Simonová Ministerstvo...
Vážení, v příloze zprávy si Vám dovolujeme zaslat vyjádření k Vaší žádosti o poskytnutí informace. S pozdravem, Jitka Průchová odbor právní a sprá...
Vážený pane, v příloze si Vám dovoluji zaslat odpověď na Váš dotaz ze dne 9.4.2015 týkající se seznamu významných veřejných zakázek pro rok 2015....
Vážená paní, obrátila jste se na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s dotazem týkajícím se odborné kvalifikace pedagogických pracovníků....
Platy náměstký ministra

Částečně úspěšné.

Vážená paní Vávrová.   V příloze posílám přehled platů a odměn vybraných zaměstnanců MŠMT. Jmenování všech uvedených zaměstnanců do funkce náměstk...
Vážený pane Havlíku,   v příloze této zprávy si Vám dovolujeme zaslat odpověď na Vaší žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o...
Vážený pane Havlíku,   v příloze této zprávy si Vám dovolujeme zaslat odpověď na Vaší žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o...
Vážená paní, z ustanovení § 61 odst. 2 zákona č. [1]561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zá...
Vážená paní, mohu Vám potvrdit, že odbornou kvalifikaci asistentky pedagoga jste již získala absolvováním DPS pro učitele odborných předmětů. Získ...
Vážená paní bakalářko, získávání odborné kvalifikace učitelů upravuje zákon o pedagogických pracovnících (např. v [1]§ 8 u učitelů druhého stupně zá...
Vážená paní Boušková,   jste-li absolventka akreditovaného vzdělávacího programu vyšší odborné škole v oboru vzdělání zaměřené na vychovatelství,...
Kvalifikace

Částečně úspěšné.

Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Kvalifikace', zaslané '23.06.2014 10:47:43' bylo po kontrole všech náležit...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?