Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstva vlády ČR, také se nazývá MŠMT

243 dotazů
Kvalifikace

Částečně úspěšné.

Vážená paní, jedná se o zahraniční vysokou školu, studium je uskutečňováno podle polských právních předpisů, tudíž k získané kvalifikaci se Vám může...
  Vážená paní, Jedná se o studium na zahraniční vysoké škole, tudíž informace o získané kvalifikaci Vám sdělí Ministerstvo školství Slovenské repu...
Vážená paní, platí zde, že na základě níže uvedeného jste získala kvalifikaci - učitele MŠ běžné i speciální - uč. 1.st. ZŠ běžné i speciální - uč. 2...
Vážená paní, Ředitel školy musí mít odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou bude vykonávat. Tento požadavek je třeba splnit již...
Vážená paní, zákon o pedagogických pracovnících vyžaduje pro učitele magisterské vzdělání v programu zaměřeném na přípravu učitelů, příp. neučitelsk...
Vážený pane Jiruši, na Váš níže zaslaný dotaz sděluji, že předmětné není problémem. Současně je však nezbytné absolvovat ještě studium pro přípravu šk...
Vážená paní Borovičková, učitel odborných předmětů střední školy získává ve spojení se studiem pedagogiky dle § 22 p. a) zákona č. 563/2004 Sb. ve zně...
Vážená paní, platí, že níže uvedeným vzděláním jste získala kvalifikaci vychovatele ve školní družině a současně v domově mládeže na základě § 16 ods...
Vážená paní, Vámi níže uvedeným vzděláním jste získala kvalifikaci učitelky mateřské školy běžné i speciální v souladu s § 6 odst. 1 písm. g) a odst....
Vážená paní,   odpověď mohu rozdělit do dvou částí. a) Nejdříve upřesnění ohledně uvedené polské vysoké školy. „Univerzita vnitřní bezpečnosti“...
    Eva Bučánková sekretariát Sekce informatiky, statistiky a analýz [1]Popis: Popis: Popis: cid:image001.jpg@01CF6456.6BFB7380 Ministerstv...
  Dobrý den, V příloze vám posílám odpověď na dotaz z 30.8.2023. S pozdravem     Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská...
Vážená paní, jestliže jste vystudovala obor Sociální pedagogika, získala jste kvalifikaci vychovatele (vychovatele školní družiny i vychovatele dle...
Vážená paní, v uvedeném platí, že ředitelem školy může být vždy pouze fyzická osoba, která splňuje všechny předpoklady na základě § 3 z. č. 563/2004 S...
Vážená paní magistro, od 1.9.2023 nabyde účinnosti novela zákona o pedagogických pracovnících, kterým budou sloučeny kvalifikační požadavky pro učit...
Vážená paní, na Vámi níže uvedený dotaz uvádím, že předmětným vzděláním v bakal. stud. progr. máte kvalifikaci vychovatele/ky ŠD a domova mládeže na z...
Vážená paní, k Vámi níže vznesenému dotazu uvádím, že uvedeným máte kvalifikaci vychovatele/ky ve školní družině, a dále domově mládeže dle § 16 odst....
Vážená paní, okud se jedná o absolventa zahraniční vysoké školy, je třeba aby měl rozhodnutí o nostrifikaci, nostrifikaci provádí škola uskutečňujíc...
  Vážená paní, K získání kvalifikace vychovatele je třeba střední vzdělání s maturitní zkouškou doplněné 250 hodinovým studiem vychovatelství / pe...
Vážený pane magistře, doplněním 250 hodinového studia v programu CŽV zaměřeného na přípravu učitelů 2.st. ZŠ a SŠ získáte kvalifikaci učitele pro př...
Vážená paní magistro, jestliže jste absolvovala studium Učitelství pro 3. stupeň, získala jste kvalifikaci učitele 2.st. ZŠ i střední školy. Kvali...
Vážená paní Ondráčků Zatloukalová, k Vašemu dotazu sdělujeme, že pokud jste absolvovala akreditovaný magisterský studijní program Učitelství všeobecně...
Obor B7506

Úspěch.

Vážená paní, Pokud studujete navazující magisterské studium v programu Speciální pedagogika, jedná se o vzdělání v oblasti neučitelská pedagogika, t...
Vážená paní, studium v magisterském studijním programu Speciální pedagogika oboru Speciální pedagogika plně dostačuje, neboť absolventka tohoto stud...
Vážená paní, vzdělávání dětí v mateřské škole se uskutečňuje v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, link https://www.e...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?