Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstva vlády ČR, také se nazývá MŠMT

243 dotazů

(page 5)

Odpověď na dodatečný dotaz paní tazatelky ze dne 15. 10. 2014 ve věci pracovních smluv nebo dohod je následující.   Vzhledem k tomu, že předmětnou...
Povinný subjekt: Kyselica Tomáš Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený pane, Děkuj...
Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - potřebné vzdělání na učení TV', zaslané '10.10.2014 19:21:06' bylo po kontr...
Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Přihláška ke studiu na střední školu', zaslané '03.10.2014 14:16:59' bylo p...
Prominutí vzdělání

Čeká se zařazení.

Vážená paní Prokšová,   praxi v délce 20 let na stejném druhu školy nesplňujete.   S pozdravem   Mgr. Martina Marková odborný referent...
Předškoláci

Čeká se zařazení.

Vážená paní, vážený pane,   reaguji na Váš dotaz k odpolednímu spánku v mateřské škole. Nejdříve musím podotknout, že Váš dotaz není informací ve...
Vážená paní, získávání odborné kvalifikace učitelů základní školy upravují § 7 a 8 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně ně...
Vážená paní Huráňová,   máte-li zájem o získání akreditace rekvalifikačního vzdělávacího programu, je nutné na Ministerstvo školství, mládeže a tě...
Vážená paní,   na Váš dotaz k platbě úplaty za předškolní vzdělávání sděluji, že vzhledem k tomu, že pobíráte dávky hmotné nouze, můžete ředitele...
Akreditace

Čeká se zařazení.

Vážený pane Strouhale,   máte-li zájem o získání akreditace rekvalifikačního vzdělávacího programu, je nutné na Ministerstvo školství, mládeže a t...
Přípravná třída

Čeká se zařazení.

Vážená paní,   týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků upravuje [1]nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu p...
Vážená paní, z Vašeho dotazu vyplývá, že pracujete jako sociální pracovnice v dětském domově a že Váš pan ředitel podmínil Vaše další zaměstnávání t...
Kvalifikace

Velké zpoždění.

Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Kvalifikace', zaslané '12.08.2014 14:16:07' bylo po kontrole všech náležit...
Kvalifikace

Čeká se zařazení.

Vážená paní Zemánková, k Vašemu podání ze dne 23. 6. 2014, které bylo v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a § 2 odst. 4 zá...
Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Vyjímka vrámci školství', zaslané '01.07.2014 19:49:41' bylo po kontrole vš...
Vážená paní, vážený pane,   na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) byla zaslána žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o...
Posouzení studia

Čeká se zařazení.

ODPOVĚĎ BYLA POVINNÝM SUBJEKTEM ZASLÁNA NA NESPRÁVNOU E-MAILOVU ADRESU, TÍMTO PŘEPOSÍLÁME: -- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -...
Vážená paní, v příloze Vám zasíláme informace k Vašemu podání. S pozdravem ------------------------------------------------------- Ing. Hana Kryčová o...
Vážená paní, dne 19. 02. 2014 jsme obdrželi Vaše podání (viz níže). V odpovědi na Váš dotaz uvádíme, že v souladu s § 44 zákona č. 561/2004 Sb., o p...
Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Va...
-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -- Od: Vyřizování stížností a žádostí o informace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy...
Povinný subjekt: Vyřizování stížností a žádostí o informace Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Váže...
Cena za poskytnuté informace
Dotaz byl vznesen na instituci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uživatelem Jana Mravcová dne .

Velké zpoždění.

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vá...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?