Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstva vlády ČR, také se nazývá MŠMT

173 dotazů

(page 3)

Vážený pane, doplňujeme naši předchozí odpověď o tabulku s celkovým bodovým hodnocením úspěšných projektů. Dotace se přidělovala podle pořadí úspěšno...
Vážená paní Roubíčková, V příloze Vám zasílám odpověď na Váš dotaz.   S pozdravem   Hana Simonová Ministerstvo školství, mládeže a tělových...
Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Kvalifikace a její objasnění', zaslané '13.04.2016 07:35:32' bylo po kontro...
Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Uleva na školném v mateřské škole', zaslané '08.04.2016 12:35:38' bylo po k...
Vážená paní, získávání odborné kvalifikace učitelek MŠ upravuje [1]§ 6 zákona o pedagogických pracovnících. Absolventka jakékoliv SŠ s maturitou m...
Změna školy

Čeká se zařazení.

Vážená paní Grygerková,   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nemá pravomoci zasahovat do rozhodování ředitele školy. Z Vašeho podání ani...
Vážení, tímto si Vám dovoluji zaslat odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 4.12.2015 S pozdravem, Bc. Eva Řehák...
inform

Vyřízeno poštou.

Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - inform', zaslané '23.10.2015 13:01:21' bylo po kontrole všech náležitostí...
Školní psycholog

Čeká se zařazení.

Vážená paní, získávání odborné kvalifikace psychologa jako pedagogického pracovníka upravuje [1]§ 19 zákona o pedagogických pracovnících. Psycholog...
dotaz

Čeká se zařazení.

Paní Urbanová, v příloze Vám zasílám odpověď na Váš e-mailový dotaz.   S pozdravem   Hana Simonová Ministerstvo školství, mládeže a tělovýc...
Dotaz na kvalifikaci

Velké zpoždění.

Vážená paní, možnosti, kterými lze získat odbornou kvalifikaci učitelů cizího jazyka, upravuje zákon o pedagogických pracovnících (zákon č. 563/2004 Sb...
Vážená paní,   Váš dotaz se netýká zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Jedná se řešení konkrétní povahy, proto Vám doporučuj...
Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Informace o možnostech podpory konání Mistrovství světa silničních motocykl...
Vážená paní, obrátila jste se na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s dotazem týkajícím se odborné kvalifikace pedagogických pracovníků....
Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Zodpovědnost za dítě škola-družina', zaslané '26.02.2015 07:30:04' bylo po...
aprobace

Čeká se zařazení.

Vážená paní magistro, jako absolventka magisterského studijního programu Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro SŠ jste získala kvalifikac...
Vážená paní, získávání odborné kvalifikace vychovatelek školních družin upravuje [1]§ 16 zákona o pedagogických pracovnících. Ve spojení se studie...
Odpověď na dodatečný dotaz paní tazatelky ze dne 15. 10. 2014 ve věci pracovních smluv nebo dohod je následující.   Vzhledem k tomu, že předmětnou...
Povinný subjekt: Kyselica Tomáš Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený pane, Děkuj...
Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - potřebné vzdělání na učení TV', zaslané '10.10.2014 19:21:06' bylo po kontr...
Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Přihláška ke studiu na střední školu', zaslané '03.10.2014 14:16:59' bylo p...
Prominutí vzdělání

Čeká se zařazení.

Vážená paní Prokšová,   praxi v délce 20 let na stejném druhu školy nesplňujete.   S pozdravem   Mgr. Martina Marková odborný referent...
Předškoláci

Čeká se zařazení.

Vážená paní, vážený pane,   reaguji na Váš dotaz k odpolednímu spánku v mateřské škole. Nejdříve musím podotknout, že Váš dotaz není informací ve...
Vážená paní, získávání odborné kvalifikace učitelů základní školy upravují § 7 a 8 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně ně...
Vážená paní Huráňová,   máte-li zájem o získání akreditace rekvalifikačního vzdělávacího programu, je nutné na Ministerstvo školství, mládeže a tě...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?