Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstva vlády ČR, také se nazývá MŠMT

223 dotazů
Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Studium soukromé VŠ', zaslané '22.08.2023 10:13:06' bylo po kon...
škola Collegium Humanum

Čeká se na vysvětlení.

Vážená paní Kalejová, jedná se o studium dle polských předpisů, podrobnosti o získané kvalifikaci Vám sdělí Ministerstvo vzdělávání a vědy Polské re...
Vážená, příslušnou kvalifikaci k výuce cizích jazyků získáte na základě § 12 zákona č. 563/2004 Sb., o pedag. prac. a o změně někt. zák., jakýmkoliv z...
Vážená paní Grešlová, předně mi dovolte uvést, že Váš dotaz nelze považovat za žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,...
Vážená paní, neuvedla jste, jaké předměty byste chtěla na SOU vyučovat. Pro učitele všeobecně-vzdělávacích předmětů SŠ je třeba magisterské vzdělání...
Vážená paní, Vysoká škola Collegium Humanum je pobočkou zahraniční vysoké školy, která uskutečňuje vzdělání dle polských předpisů. Není tedy možné s...
Vážená paní Schwenke Petrová, na Vámi níže vznesený dotaz uvádím, že přímou pedagogickou činnost ve výuce mohou vykonávat jen pedagogičtí pracovníci,...
Kvalifikace

Čeká se zařazení.

Vážená paní magistro, Tím, že jste absolvovala studium učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů v magisterském studijním programu, získala jste kv...
Vážená paní, pro učitele 2.st. ZŠ zákon o pedagogických pracovnících požaduje vzdělání v magisterském studijním programu zaměřeného na přípravu učit...
Vážená paní, k Vašemu dotazu uvádím, že , že jakékoliv náležitosti ve vztahu k doložení absolvované praxe nejsou právními předpisy stanoveny, ale za v...
Učitelka v MŠ

Čeká se zařazení.

Vážená paní, Vzděláním v programu Pedagogika oboru Pedagogika jste nezískala kvalifikaci učitele MŠ. Kvalifikaci získáte až po absolvování studia v...
Akreditace

Čeká se zařazení.

Vážená paní, Jedná se o studium na zahraniční vysoké škole, tudíž podrobnosti k získané kvalifikaci Vám sdělí pouze polské ministerstvo školství....
Vážený pane magistře, bohužel nedokončené studium nelze započítat do kvalifikace. Absolvováním magisterského studia v programu Andragogika jste kva...
Kvalifikace

Čeká se zařazení.

Vážená paní magistro, pokud jste absolvovala Andragogiku, máte možnost získat kvalifikaci učitele cizího jazyka absolvováním pouze zkoušky C1 a 60 h...
Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na jednotlivou maturitní zkoušku', zaslané '05.01.2023 18:38:58' bylo...
Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Kvalifikace učitelů/učitelek MŠ', zaslané '22.11.2022 21:53:49' bylo po kon...
Kvalifikace

Čeká se na vysvětlení.

Vážená paní,   rádi bychom Váš dotaz zodpověděli, potřebujeme k tomu ale relevantní informace, tedy především, které studium jste absolvovala. Z v...
Studium - Collegium humanum

Čeká se zařazení.

Vážená paní, jedná se o studijní program uskutečňovaný zahraniční vysokou školou. K otázce získané kvalifikace se Vám vyjádření ministerstvo školstv...
Odborná kvalifikace

Čeká se zařazení.

Vážená paní, Jedná se o studium na zahraniční vysoké škole, tudíž podrobnosti k získané kvalifikaci Vám sdělí pouze polské ministerstvo školství....
Vychovatelka

Čeká se zařazení.

Vážená paní Hauptová,   pokud jste absolvovala střední vzdělání s maturitou zaměřené na přípravu učitelky mateřské školy (např. obor vzdělání Před...
Vážená paní, absolventka tohoto studijního programu získala kvalifikaci vychovatele školní družiny, pedagoga volného času a asistenta pedagoga. S ...
Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Důvody přítomnosti ministra v SOU Ohradní', zaslané '14.05.2022...
Uznání aprobace

Čeká se zařazení.

Vážená paní Janštová, k Vašemu dotazu sdělujeme, že pokud jste absolvovala akreditovaný studijní program v oblasti pedagogických věd zaměřený na přípr...
Vážená paní Divišová, k Vámi vznesenému dotazu uvádím, že zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění poz...
Vážená paní, jestliže máte absolvované studium v programu Pedagogika – veřejná správa, získala jste kvalifikaci vychovatele školní družiny, pedagoga...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?