Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstva vlády ČR, také se nazývá MŠMT

241 dotazů
Učitel MŠ

Čeká se zařazení.

Vážená paní inženýrko, kvalifikaci učitele MŠ získáte studiem v navazujícím magisterském studijním programu zaměřeném na speciální pedagogiku. Do...
Kvalifikace ředitelky MŠ
Dotaz byl vznesen na instituci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uživatelem Iva Hromířová dne .

Čeká se na odpověď.

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vá...
Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Rozsah přímé vyučovací povinnosti ředitele základní školy', zaslané '14.05....
Vážená paní, v případě, že se jedná o soukromé zřizovatele, tedy zřizovatele neuvedené v § 5 odst. 2 zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnícíc...
Asistent pedagoga

Čeká se zařazení.

Vážená paní, v případě, že uchazečka splňuje pouze kvalifikaci asistenta pedagoga, nenaplní tímto kvalifikaci pro výkon činnosti ve školním klubu. S...
Vážená paní, nejedná se o studijní program speciální pedagogika, kvalifikaci učitele MŠ jste tímto studiem nezískala. Jde o program zaměřený na vych...
Vážená paní, kvalifikaci vychovatele, který vykonává PPČ ve školském výchovném a ubytovacím zařízení nebo v jeho oddělení zřízeném pro děti a žáky se...
Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Studium soukromé VŠ', zaslané '22.08.2023 10:13:06' bylo po kon...
škola Collegium Humanum

Čeká se na vysvětlení.

Vážená paní Kalejová, jedná se o studium dle polských předpisů, podrobnosti o získané kvalifikaci Vám sdělí Ministerstvo vzdělávání a vědy Polské re...
Vážená, příslušnou kvalifikaci k výuce cizích jazyků získáte na základě § 12 zákona č. 563/2004 Sb., o pedag. prac. a o změně někt. zák., jakýmkoliv z...
Vážená paní Grešlová, předně mi dovolte uvést, že Váš dotaz nelze považovat za žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,...
Vážená paní, neuvedla jste, jaké předměty byste chtěla na SOU vyučovat. Pro učitele všeobecně-vzdělávacích předmětů SŠ je třeba magisterské vzdělání...
Vážená paní, Vysoká škola Collegium Humanum je pobočkou zahraniční vysoké školy, která uskutečňuje vzdělání dle polských předpisů. Není tedy možné s...
Vážená paní Schwenke Petrová, na Vámi níže vznesený dotaz uvádím, že přímou pedagogickou činnost ve výuce mohou vykonávat jen pedagogičtí pracovníci,...
Kvalifikace

Čeká se zařazení.

Vážená paní magistro, Tím, že jste absolvovala studium učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů v magisterském studijním programu, získala jste kv...
Vážená paní, pro učitele 2.st. ZŠ zákon o pedagogických pracovnících požaduje vzdělání v magisterském studijním programu zaměřeného na přípravu učit...
Vážená paní, k Vašemu dotazu uvádím, že , že jakékoliv náležitosti ve vztahu k doložení absolvované praxe nejsou právními předpisy stanoveny, ale za v...
Učitelka v MŠ

Čeká se zařazení.

Vážená paní, Vzděláním v programu Pedagogika oboru Pedagogika jste nezískala kvalifikaci učitele MŠ. Kvalifikaci získáte až po absolvování studia v...
Akreditace

Čeká se zařazení.

Vážená paní, Jedná se o studium na zahraniční vysoké škole, tudíž podrobnosti k získané kvalifikaci Vám sdělí pouze polské ministerstvo školství....
Vážený pane magistře, bohužel nedokončené studium nelze započítat do kvalifikace. Absolvováním magisterského studia v programu Andragogika jste kva...
Kvalifikace

Čeká se zařazení.

Vážená paní magistro, pokud jste absolvovala Andragogiku, máte možnost získat kvalifikaci učitele cizího jazyka absolvováním pouze zkoušky C1 a 60 h...
Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na jednotlivou maturitní zkoušku', zaslané '05.01.2023 18:38:58' bylo...
Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Kvalifikace učitelů/učitelek MŠ', zaslané '22.11.2022 21:53:49' bylo po kon...
Kvalifikace

Čeká se na vysvětlení.

Vážená paní,   rádi bychom Váš dotaz zodpověděli, potřebujeme k tomu ale relevantní informace, tedy především, které studium jste absolvovala. Z v...
Studium - Collegium humanum

Čeká se zařazení.

Vážená paní, jedná se o studijní program uskutečňovaný zahraniční vysokou školou. K otázce získané kvalifikace se Vám vyjádření ministerstvo školstv...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?