Ministerstvo zemědělství

Ministerstva vlády ČR

90 dotazů

(page 4)

Smlouvy s dodavatelem IČO 26428091
Odpověď od Ministerstvo zemědělství pro David Havlík dne .

Částečně úspěšné.

V příloze Vám zasíláme dokument ČJ 12673/2015-MZE-11102 vrchní ředitel Kabinetu ministra zemědělství Mgr. Vít Doležálek V Praze dne 3. března 2015 Č...
V příloze Vám zasíláme dokument ČJ 11084/2015-MZE-12141 vrchní ředitel Kabinetu ministra zemědělství V Praze dne 2015 Čj. 11084/2015-MZE-12141 Mgr. V...
V příloze Vám zasíláme dokument ČJ 4041/2015-MZE-11102 vrchní ředitel Kabinetu ministra zemědělství Mgr. Vít Doležálek V Praze dne 6. února 2015 Čj....
V příloze Vám zasíláme dokument ČJ 5321/2015-MZE-16212 vrchní ředitel Kabinetu ministra zemědělství Mgr. Vít Doležálek vV Praze dne 12. února 2015 Č...
Zápis ze zasedání představenstva
Odpověď od Ministerstvo zemědělství pro David Havlík dne .

Informace není k dispozici.

V příloze Vám zasíláme dokument ČJ 86616/2014-MZE-11102 vrchní ředitel Kabinetu ministra zemědělství Mgr. Vít Doležálek V Praze dne 15. prosince 201...
Smlouvy s dodavatelem IČO 24225029
Odpověď od Ministerstvo zemědělství pro David Havlík dne .

Informace není k dispozici.

V příloze Vám zasíláme dokument ČJ 80057/2014-MZE-11102 vrchní ředitel Kabinetu ministra zemědělství Mgr. Vít Doležálek V Praze dne 25. listopadu 20...
Smlouvy s dodavatelem IČO 62604171
Odpověď od Ministerstvo zemědělství pro David Havlík dne .

Informace není k dispozici.

V příloze Vám zasíláme dokument ČJ 80058/2014-MZE-11102 vrchní ředitel Kabinetu ministra zemědělství Mgr. Vít Doležálek V Praze dne 25. listopadu 20...
V příloze Vám zasíláme dokument ČJ 69701/2014-MZE-15151 vrchní ředitel Kabinetu ministra zemědělství Mgr. Vít Doležálek V Praze dne 7. října 2014 Čj...
-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -- Ministerstvo zemědělství 19/6/2014 V příloze Vám zasíláme dokument ČJ 45885/2014-MZE-111...
V příloze Vám zasíláme dokument ČJ 37580/2014-MZE-11132 Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková vrchní ředitelka Kabinetu ministra zemědělství V Praze dne 19. kv...
Vaše zpráva ve věci [CMS-SUSPECTED-SPAM] Žádost o informace podle dotaz - Počty ukončených a nově uzavřených pracovních poměrů na centrálních úřadech,...
Vaše zpráva ve věci Žádost o informace podle dotaz - Platná organizační struktura a kontakty centrálních úřadů, zaslaná na adresu elektronické podateln...
V příloze Vám zasíláme dokument ČJ 84575/2013-MZE-14113 vrchní ředitel Kabinetu ministra zemědělství Ing. František Mach V Praze dne 8. ledna 2014 Č...
Vaše zpráva ve věci Žádost o informace podle dotaz - InfZ - Informace o kontrolách a uložených sankcích VaV, zaslaná na adresu elektronické podatelny M...
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -------------------------------------------------------------------- V příloze Vám zasíláme dokum...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?