Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstva vlády ČR

172 dotazů

(page 5)

Povinný subjekt: Hájková Marcela Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený pane, pod...
Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 20.12.2013 17:32:43 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Informace o vlastnících žadatelů o podpor...
Cena za poskytnuté informace
Odpověď od Ministerstvo zdravotnictví pro Jana Mravcová dne .

Velké zpoždění.

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 6.2.2013 15:04:09 v obsahu zprávy: Dotaz o informace podle dotaz - Cena za poskytnuté informace elektronickou p...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?