Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstva vlády ČR

65 dotazů
Vážená paní Špalková, v příloze Vám zasíláme odpověď na Váš dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím. S pozdravem Jos...
Dobrý den, v příloze zasíláme odpověď na Vaši žádost ze dne 7.11.2020. (See attached file: odložení.docx) S pozdravem M. Kašíková Odbor komuni...
Slovensko a test na covid
Dotaz byl vznesen na instituci Ministerstvo zahraničních věcí uživatelem Eliška Hošťálková dne .

Velké zpoždění.

Povinný subjekt: Ministerstvo zahraničních věcí Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, váž...
Přicestování partnera cizince

Čeká se zařazení.

Dobrý den, v příloze Vám poskytujeme informaci na základě Vaší žádosti obdržené dne 16.9.2020 v souladu se  zákonem č. 106/199 Sb., o svobodném příst...
dovolená na Slovensku

Čeká se zařazení.

Dobrý den, v souvislosti s Vaší žádostí podanou dne 7.9.2020 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zasíláme odkaz na zveř...
cestování do USA
Odpověď od Ministerstvo zahraničních věcí pro Eva Brdková dne .

Čeká se zařazení.

Dobrý den, na základě Vaší žádosti Vám poskytujeme níže uvedenou informaci: (See attached file: E. Brdkova__odkaz na zveřejněnou informaci.docx)...
Inzerce a reklamní služby v médiích
Odpověď od Ministerstvo zahraničních věcí pro Jan Žabka dne .

Čeká se zařazení.

Dobrý den, na základě Vašeho dotazu Vám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb Vám poskytujeme následující informace: (See attached file: Žabka - pos...
Dobrý den, v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost o informace, kterou jste na MZV podal dne 25.5.2020. Prosím o zpět potvrzení na tuto emailov...
Dovolená v Itálii v červenci
Dotaz byl vznesen na instituci Ministerstvo zahraničních věcí uživatelem Emilie Moravcová dne .

Velké zpoždění.

Povinný subjekt: Ministerstvo zahraničních věcí Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, váž...
návrat do ČR
Odpověď od Ministerstvo zahraničních věcí pro Kožený Jiří dne .

Úspěch.

Dobrý večer, v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost o informace, kterou jste na MZV podal 23.4.2020. Děkuji za zpětné potvrzení, že jste připoj...
Cesta domů ze zaměstnání v Německu na lodi
Odpověď od Ministerstvo zahraničních věcí pro Romulus dne .

Informace není k dispozici.

Dobrý den, pane Outrato, nejsem si jista, že jste dostal odpověď na Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., kterou jste na MZV podal 16...
Dovolená
Dotaz byl vznesen na instituci Ministerstvo zahraničních věcí uživatelem Jana Kočová dne .

Velké zpoždění.

Povinný subjekt: Ministerstvo zahraničních věcí Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, váž...
Lázně
Dotaz byl vznesen na instituci Ministerstvo zahraničních věcí uživatelem JOSEF PROKEŠ dne .

Velké zpoždění.

Povinný subjekt: Ministerstvo zahraničních věcí Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, váž...
Vážený pane Bergere, v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost o informace: (See attached file: Berger - poskytnutí.pdf)(See attached file: Fa...
Lyžařské pobyty ve Francii
Odpověď od Ministerstvo zahraničních věcí pro Martina Smolinska dne .

Čeká se zařazení.

Dobrý den, v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. S pozdravem, Eva Hladíková Tiskový odbor/Press D...
odlet českých občanů z Filipín
Dotaz byl vznesen na instituci Ministerstvo zahraničních věcí uživatelem Dana Marouskova dne .

Velké zpoždění.

Povinný subjekt: Ministerstvo zahraničních věcí Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, váž...
info MZV, Ministerstvo zahraničních věcí [1]22/5/2019 Vážený pane Bergere, v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost o informace: (See attache...
info MZV, Ministerstvo zahraničních věcí [1]31/1/2019 Vážený pane Bergere, v příloze zasíláme odpověď na Vaši žádost o informaci podle zákona 106/...
info MZV, Ministerstvo zahraničních věcí [1]17/4/2019 Vážený pane Bergere, v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost o informace: (See attache...
info MZV, Ministerstvo zahraničních věcí [1]27/2/2019 Vážený pane Bergere, v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost o informace: (See attache...
Zástupce ČR na Západním břehu
Uživatel Eylon Levy odeslal odpověď Ministerstvo zahraničních věcí dne .

Velké zpoždění.

Povinný subjekt: Ministerstvo zahraničních věcí Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, váž...
Dobrý den, potvrzujeme tímto přijetí Vaší žádosti o poskytnutí informací podané dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a doruče...
Návrh státního rozpočtu
Dotaz byl vznesen na instituci Ministerstvo zahraničních věcí uživatelem Marek Žďárský dne .

Velké zpoždění.

Povinný subjekt: Ministerstvo zahraničních věcí Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážen...
Jmenovité schéma organizační struktury úřadu k 31.12.2017
Dotaz byl vznesen na instituci Ministerstvo zahraničních věcí uživatelem David Havlík dne .

Velké zpoždění.

[Authority name] Vážená paní, vážený pane, žádám o schéma organizační struktury vašeho úřadu s uvedením jména a příjmení vedoucích zaměstnanců jed...
Zrušení přednášky v Českém centru ve Vídni
Odpověď od Ministerstvo zahraničních věcí pro Pavel Baloun dne .

Informace není k dispozici.

Dobrý den, potvrzujeme tímto přijetí Vaší žádosti o informace podané podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a doručené na...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?