Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstva vlády ČR

53 dotazů
Lázně
Dotaz byl vznesen na instituci Ministerstvo zahraničních věcí uživatelem JOSEF PROKEŠ dne .
Čeká se na odpověď.
Povinný subjekt: Ministerstvo zahraničních věcí Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, váž...
Vážený pane Bergere, v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost o informace: (See attached file: Berger - poskytnutí.pdf)(See attached file: Fa...
Dobrý den, pane Outrato, nejsem si jista, že jste dostal odpověď na Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., kterou jste na MZV podal 16...
Lyžařské pobyty ve Francii
Odpověď od Ministerstvo zahraničních věcí pro Martina Smolinska dne .
Čeká se zařazení.
Dobrý den, v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. S pozdravem, Eva Hladíková Tiskový odbor/Press D...
odlet českých občanů z Filipín
Dotaz byl vznesen na instituci Ministerstvo zahraničních věcí uživatelem Dana Marouskova dne .
Zpoždění.
Povinný subjekt: Ministerstvo zahraničních věcí Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, váž...
info MZV, Ministerstvo zahraničních věcí [1]22/5/2019 Vážený pane Bergere, v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost o informace: (See attache...
info MZV, Ministerstvo zahraničních věcí [1]31/1/2019 Vážený pane Bergere, v příloze zasíláme odpověď na Vaši žádost o informaci podle zákona 106/...
info MZV, Ministerstvo zahraničních věcí [1]17/4/2019 Vážený pane Bergere, v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost o informace: (See attache...
info MZV, Ministerstvo zahraničních věcí [1]27/2/2019 Vážený pane Bergere, v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost o informace: (See attache...
Zástupce ČR na Západním břehu
Uživatel Eylon Levy odeslal odpověď Ministerstvo zahraničních věcí dne .
Velké zpoždění.
Povinný subjekt: Ministerstvo zahraničních věcí Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, váž...
Dobrý den, potvrzujeme tímto přijetí Vaší žádosti o poskytnutí informací podané dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a doruče...
Návrh státního rozpočtu
Dotaz byl vznesen na instituci Ministerstvo zahraničních věcí uživatelem Marek Žďárský dne .
Velké zpoždění.
Povinný subjekt: Ministerstvo zahraničních věcí Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážen...
Jmenovité schéma organizační struktury úřadu k 31.12.2017
Dotaz byl vznesen na instituci Ministerstvo zahraničních věcí uživatelem David Havlík dne .
Velké zpoždění.
[Authority name] Vážená paní, vážený pane, žádám o schéma organizační struktury vašeho úřadu s uvedením jména a příjmení vedoucích zaměstnanců jed...
Zrušení přednášky v Českém centru ve Vídni
Odpověď od Ministerstvo zahraničních věcí pro Pavel Baloun dne .
Informace není k dispozici.
Dobrý den, potvrzujeme tímto přijetí Vaší žádosti o informace podané podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a doručené na...
Zprávy o výsledcích finančních kontrol
Odpověď od Ministerstvo zahraničních věcí pro David Havlík dne .
Částečně úspěšné.
Dobrý den, Ministerstvo zahraničních věcí ČR (dále jen „MZV“) obdrželo Vaši žádost ze dne 8. března 2017 podanou na základě zákona č. 106/1999 Sb., o...
IT smlouvy a zakazky
Odpověď od Ministerstvo zahraničních věcí pro Michal Blaha dne .
Částečně úspěšné.
Dobrý den, Vaší žádostí ze dne 5.2. 2017, podanou dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jste požádal o poskytnutí následujíc...
Dobrý den, s odkazem na § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám zasíláme odkaz na Organigram Ministerstva zahrani...
Dobrý den, s odkazem na § 6, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám zasíláme odkaz na životopisy vedoucích zaměstnan...
Č.j.: 119706/2016-TO Vážený pane Veselý, k Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. podané dne 21.10.2016 Vám zasíláme Vámi...
Zprávy o výsledcích finančních kontrol
Odpověď od Ministerstvo zahraničních věcí pro David Havlík dne .
Částečně úspěšné.
Čj. 111230/2016 - TO Věc: Částečné poskytnutí informací na žádost Vážený pane, Ministerstvo zahraničních věcí ČR (dále jen „MZV“) obdrželo Vaši ž...
Dobrý den, v příloze zasíláme odpovědi na žádost o akreditaci zmíněných novinářů. S pozdravem Michaela Havránková Tiskový odbor/Press Department...
Dobrý den, k vaší žádosti sdělujeme, že v roce 2016 nebylo a ani nemá být v rámci celého resortu Ministerstva zahraničních věcí zahájeno zadávací říz...
Počet žádostí o informace
Odpověď od Ministerstvo zahraničních věcí pro Hana A. Huntová dne .
Čeká se zařazení.
Dobrý den, k vaší žádosti sdělujeme, že požadované informace za rok 2014 a 2013 naleznete na webové stránce www.mzv.cz v části Zahraniční vztahy -  ...
Dotaz na situaci v Turecku
Odpověď od Ministerstvo zahraničních věcí pro Veselý Martin dne .
Čeká se zařazení.
Dobrý den, k vaší žádosti podané podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, sdělujeme následující. MZV sleduje bezpečnostní sit...
Dobrý den, níže přikládáme odkazy, na nichž je k dispozici požadovaný dokument.  [1]https://isap.vlada.cz/homepage.nsf/esdz [2]https://isap.vlada.c...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?