Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstva vlády ČR

57 dotazů
Dobrý den, v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost o informace, kterou jste na MZV podal dne 25.5.2020. Prosím o zpět potvrzení na tuto emailov...
Dovolená v Itálii v červenci
Dotaz byl vznesen na instituci Ministerstvo zahraničních věcí uživatelem Emilie Moravcová dne .
Velké zpoždění.
Povinný subjekt: Ministerstvo zahraničních věcí Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, váž...
návrat do ČR
Odpověď od Ministerstvo zahraničních věcí pro Kožený Jiří dne .
Úspěch.
Dobrý večer, v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost o informace, kterou jste na MZV podal 23.4.2020. Děkuji za zpětné potvrzení, že jste připoj...
Cesta domů ze zaměstnání v Německu na lodi
Odpověď od Ministerstvo zahraničních věcí pro Romulus dne .
Informace není k dispozici.
Dobrý den, pane Outrato, nejsem si jista, že jste dostal odpověď na Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., kterou jste na MZV podal 16...
Dovolená
Dotaz byl vznesen na instituci Ministerstvo zahraničních věcí uživatelem Jana Kočová dne .
Velké zpoždění.
Povinný subjekt: Ministerstvo zahraničních věcí Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, váž...
Lázně
Dotaz byl vznesen na instituci Ministerstvo zahraničních věcí uživatelem JOSEF PROKEŠ dne .
Velké zpoždění.
Povinný subjekt: Ministerstvo zahraničních věcí Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, váž...
Vážený pane Bergere, v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost o informace: (See attached file: Berger - poskytnutí.pdf)(See attached file: Fa...
Lyžařské pobyty ve Francii
Odpověď od Ministerstvo zahraničních věcí pro Martina Smolinska dne .
Čeká se zařazení.
Dobrý den, v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. S pozdravem, Eva Hladíková Tiskový odbor/Press D...
odlet českých občanů z Filipín
Dotaz byl vznesen na instituci Ministerstvo zahraničních věcí uživatelem Dana Marouskova dne .
Velké zpoždění.
Povinný subjekt: Ministerstvo zahraničních věcí Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, váž...
info MZV, Ministerstvo zahraničních věcí [1]22/5/2019 Vážený pane Bergere, v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost o informace: (See attache...
info MZV, Ministerstvo zahraničních věcí [1]31/1/2019 Vážený pane Bergere, v příloze zasíláme odpověď na Vaši žádost o informaci podle zákona 106/...
info MZV, Ministerstvo zahraničních věcí [1]17/4/2019 Vážený pane Bergere, v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost o informace: (See attache...
info MZV, Ministerstvo zahraničních věcí [1]27/2/2019 Vážený pane Bergere, v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost o informace: (See attache...
Zástupce ČR na Západním břehu
Uživatel Eylon Levy odeslal odpověď Ministerstvo zahraničních věcí dne .
Velké zpoždění.
Povinný subjekt: Ministerstvo zahraničních věcí Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, váž...
Dobrý den, potvrzujeme tímto přijetí Vaší žádosti o poskytnutí informací podané dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a doruče...
Návrh státního rozpočtu
Dotaz byl vznesen na instituci Ministerstvo zahraničních věcí uživatelem Marek Žďárský dne .
Velké zpoždění.
Povinný subjekt: Ministerstvo zahraničních věcí Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážen...
Jmenovité schéma organizační struktury úřadu k 31.12.2017
Dotaz byl vznesen na instituci Ministerstvo zahraničních věcí uživatelem David Havlík dne .
Velké zpoždění.
[Authority name] Vážená paní, vážený pane, žádám o schéma organizační struktury vašeho úřadu s uvedením jména a příjmení vedoucích zaměstnanců jed...
Zrušení přednášky v Českém centru ve Vídni
Odpověď od Ministerstvo zahraničních věcí pro Pavel Baloun dne .
Informace není k dispozici.
Dobrý den, potvrzujeme tímto přijetí Vaší žádosti o informace podané podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a doručené na...
Zprávy o výsledcích finančních kontrol
Odpověď od Ministerstvo zahraničních věcí pro David Havlík dne .
Částečně úspěšné.
Dobrý den, Ministerstvo zahraničních věcí ČR (dále jen „MZV“) obdrželo Vaši žádost ze dne 8. března 2017 podanou na základě zákona č. 106/1999 Sb., o...
IT smlouvy a zakazky
Odpověď od Ministerstvo zahraničních věcí pro Michal Blaha dne .
Částečně úspěšné.
Dobrý den, Vaší žádostí ze dne 5.2. 2017, podanou dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jste požádal o poskytnutí následujíc...
Dobrý den, s odkazem na § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám zasíláme odkaz na Organigram Ministerstva zahrani...
Dobrý den, s odkazem na § 6, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám zasíláme odkaz na životopisy vedoucích zaměstnan...
Č.j.: 119706/2016-TO Vážený pane Veselý, k Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. podané dne 21.10.2016 Vám zasíláme Vámi...
Zprávy o výsledcích finančních kontrol
Odpověď od Ministerstvo zahraničních věcí pro David Havlík dne .
Částečně úspěšné.
Čj. 111230/2016 - TO Věc: Částečné poskytnutí informací na žádost Vážený pane, Ministerstvo zahraničních věcí ČR (dále jen „MZV“) obdrželo Vaši ž...
Dobrý den, v příloze zasíláme odpovědi na žádost o akreditaci zmíněných novinářů. S pozdravem Michaela Havránková Tiskový odbor/Press Department...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?