Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstva vlády ČR

91 dotazů

(page 3)

Dotaz
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro Jiří Janeček dne .

Čeká se zařazení.

Vážený pane,             k Vaší žádosti o informace ze dne 2. 6. 2016 sdělujeme, že Ministerstvo spravedlnosti ČR nemá k dispozici statistické údaje...
Žádost o informaci
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro Jan Musil dne .

Čeká se na doplnění dotazu.

Vaše podání ve věci "Internal review of Žádost o informace podle dotaz - Žádost o informaci" s evidenčním číslem b527bbc3-e8c1-4908-ba7f-43f3fa013828...
Vážený pane,   k Vaší žádosti ze dne 24. 3. 2016 Vám v příloze zasílám požadované dokumenty, tj. Třetí průběžnou zprávu o plnění doporučení České...
Vážený pane,   k Vaší žádosti ze dne 24. 3. 2016 uvádíme následující. Ministerstvo spravedlnosti ČR ve svém resortu v roce 2016 nezahájilo a ani n...
Jmenování soudců
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro David Havlík dne .

Úspěch.

Vážený pane,   k Vaší žádosti ze dne 3. 3. 2016 Vám v příloze zasíláme požadovaný dokument týkající se jmenování soudců, který byl ministrem sprav...
Vážený pane,                   k Vašemu dotazu ze dne 22. 1. 2016 uvádíme následující. Podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svob...
Rozhodnutí obvodního soudu pro Prahu 9 ve věci DPP .
Upřesnění bylo odesláno Ministerstvo spravedlnosti od uživatele Zajonc Pavel dne .

Velké zpoždění.

Povinný subjekt: Rozsypal Jaroslav Mgr. Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený pane...
Počet žádostí o informace
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro Hana A. Huntová dne .

Čeká se zařazení.

Vážená paní,                   k Vaší žádosti ze dne 29. 11. 2015 uvádíme následující. Počet žádostí o informace podaných u Ministerstva spravedln...
Vážený pane,                   k Vaší žádosti ze dne 24. 11. 2015 uvádíme následující. Úplné znění instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne...
Vážený pane,                   k Vaší žádosti ze dne 13. 11. 2015 uvádíme následující. Úplné znění instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne...
Jmenování soudců
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro David Havlík dne .

Úspěch.

Vážený pane,   k Vaší žádosti ze dne 3. 10. 2015 Vám v příloze zasíláme požadovaný dokument týkající se jmenování soudců, který byl ministrem spra...
NOZ
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro Robert Novák dne .

Čeká se zařazení.

Vážený pane,                   k Vaší žádosti ze dne 27. 9. 2015 uvádíme následující. V prvé řadě je třeba vzít v potaz, že povinnost poskytovat i...
Vážená paní Richterová, k Vaší žádosti ze dne 11. 9. 2013 uvádíme následující. K bodu č. 1: Za Ministerstvo spravedlnosti ČR se cesty zúčastnily čtyř...
Vážený pane,   k Vaší žádosti ze dne 4. 6. 2015 Vám v příloze zasíláme zprávu za rok 2014 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republ...
Vážený pane,   k Vaší žádosti ze dne 28. 4. 2015 Vám v příloze zasíláme požadované dokumenty tvořící materiál „Informace o podání ústavní stížnost...
Seznam významných veřejných zakázek
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro David Havlík dne .

Částečně úspěšné.

Vážený pane,   k Vaší žádosti ze dne 9. 4. 2015 uvádíme následující. Ministerstvo spravedlnosti ČR pro rok 2015 neplánuje realizaci žádné významné...
Vážený pane,                   k Vaší žádosti ze dne 15. 4. 2015 uvádíme následující. Kopii stanoviska odboru odškodňování Ministerstva spravedlno...
Vážený pane,   k Vaší žádosti ze dne 30. 3. 2015 Vám v příloze zasíláme požadované informace. S pozdravem   Mgr. Jaroslav Rozsypal vedoucí...
Vážený pane inženýre,                   k Vašemu dotazu ze dne 27. 2. 2015 uvádíme následující. Předně je třeba vzít v potaz, že s ohledem na širo...
Vážený pane,   k Vaší žádosti ze dne 8. 2. 2015 Vám v příloze zasíláme požadované informace. S pozdravem   Mgr. Jaroslav Rozsypal vedoucí...
Vážený pane,   k Vaší žádosti ze dne 17. 2. 2015 uvádíme následující. Průběžné hodnoticí zprávy, které Skupina států proti korupci (GRECO) adresuj...
Vážený pane,   k Vaší žádosti ze dne 11. 12. 2014 Vám v příloze zasíláme kopii požadované zprávy Ministerstva spravedlnosti ČR o prošetření postup...
Seznam pravomocně odsouzených osob
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro David Havlík dne .

Částečně úspěšné.

Vážený pane,   k Vaší žádosti ze dne 10. 12. 2014 uvádíme následující. Ze statistických informací, jimiž Ministerstvo spravedlnosti ČR disponuje,...
Smlouvy s dodavatelem IČO 24225029
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro David Havlík dne .

Částečně úspěšné.

Vážený pane,   k Vaší žádosti ze dne 13. 11. 2014 uvádíme následující. Věcně příslušný odbor správy úřadu Ministerstva spravedlnosti ČR provedl lu...
Smlouvy s dodavatelem IČO 62604171
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro David Havlík dne .

Částečně úspěšné.

Vážený pane,   k Vaší žádosti ze dne 13. 11. 2014 uvádíme následující. Věcně příslušný odbor správy úřadu Ministerstva spravedlnosti ČR provedl lu...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?