Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstva vlády ČR

84 dotazů

(page 3)

Počet žádostí o informace
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro Hana A. Huntová dne .
Čeká se zařazení.
Vážená paní,                   k Vaší žádosti ze dne 29. 11. 2015 uvádíme následující. Počet žádostí o informace podaných u Ministerstva spravedln...
Vážený pane,                   k Vaší žádosti ze dne 24. 11. 2015 uvádíme následující. Úplné znění instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne...
Vážený pane,                   k Vaší žádosti ze dne 13. 11. 2015 uvádíme následující. Úplné znění instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne...
Jmenování soudců
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro David Havlík dne .
Úspěch.
Vážený pane,   k Vaší žádosti ze dne 3. 10. 2015 Vám v příloze zasíláme požadovaný dokument týkající se jmenování soudců, který byl ministrem spra...
NOZ
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro Robert Novák dne .
Čeká se zařazení.
Vážený pane,                   k Vaší žádosti ze dne 27. 9. 2015 uvádíme následující. V prvé řadě je třeba vzít v potaz, že povinnost poskytovat i...
Vážená paní Richterová, k Vaší žádosti ze dne 11. 9. 2013 uvádíme následující. K bodu č. 1: Za Ministerstvo spravedlnosti ČR se cesty zúčastnily čtyř...
Vážený pane,   k Vaší žádosti ze dne 4. 6. 2015 Vám v příloze zasíláme zprávu za rok 2014 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republ...
Vážený pane,   k Vaší žádosti ze dne 28. 4. 2015 Vám v příloze zasíláme požadované dokumenty tvořící materiál „Informace o podání ústavní stížnost...
Seznam významných veřejných zakázek
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro David Havlík dne .
Částečně úspěšné.
Vážený pane,   k Vaší žádosti ze dne 9. 4. 2015 uvádíme následující. Ministerstvo spravedlnosti ČR pro rok 2015 neplánuje realizaci žádné významné...
Vážený pane,                   k Vaší žádosti ze dne 15. 4. 2015 uvádíme následující. Kopii stanoviska odboru odškodňování Ministerstva spravedlno...
Vážený pane,   k Vaší žádosti ze dne 30. 3. 2015 Vám v příloze zasíláme požadované informace. S pozdravem   Mgr. Jaroslav Rozsypal vedoucí...
Vážený pane inženýre,                   k Vašemu dotazu ze dne 27. 2. 2015 uvádíme následující. Předně je třeba vzít v potaz, že s ohledem na širo...
Vážený pane,   k Vaší žádosti ze dne 8. 2. 2015 Vám v příloze zasíláme požadované informace. S pozdravem   Mgr. Jaroslav Rozsypal vedoucí...
Vážený pane,   k Vaší žádosti ze dne 17. 2. 2015 uvádíme následující. Průběžné hodnoticí zprávy, které Skupina států proti korupci (GRECO) adresuj...
Vážený pane,   k Vaší žádosti ze dne 11. 12. 2014 Vám v příloze zasíláme kopii požadované zprávy Ministerstva spravedlnosti ČR o prošetření postup...
Seznam pravomocně odsouzených osob
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro David Havlík dne .
Částečně úspěšné.
Vážený pane,   k Vaší žádosti ze dne 10. 12. 2014 uvádíme následující. Ze statistických informací, jimiž Ministerstvo spravedlnosti ČR disponuje,...
Smlouvy s dodavatelem IČO 24225029
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro David Havlík dne .
Částečně úspěšné.
Vážený pane,   k Vaší žádosti ze dne 13. 11. 2014 uvádíme následující. Věcně příslušný odbor správy úřadu Ministerstva spravedlnosti ČR provedl lu...
Smlouvy s dodavatelem IČO 62604171
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro David Havlík dne .
Částečně úspěšné.
Vážený pane,   k Vaší žádosti ze dne 13. 11. 2014 uvádíme následující. Věcně příslušný odbor správy úřadu Ministerstva spravedlnosti ČR provedl lu...
Rozhodnutí podle § 9 odst. 7 zákona č. 428/2012 Sb.
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro David Havlík dne .
Informace není k dispozici.
Vážený pane,   k Vaší žádosti ze dne 31. 10. 2014 uvádíme následující. Ze zprávy o průběhu vydávání majetku podle zákona o majetkovém vyrovnání s ...
Vážená paní magistro,                   k Vaší žádosti ze dne 2. 11. 2014 uvádíme následující. V souladu s důvodovou zprávou k zákonu č. 312/2006...
Vážený pane,   k Vaší žádosti ze dne 5. 8. 2014 Vám v příloze zasíláme kopii požadovaného rozhodnutí ministryně spravedlnosti. S pozdravem  ...
Vážený pane,      k Vaší žádosti ze dne 28. 7. 2014 uvádíme následující. Dle § 366 odst. 2 trestního řádu president republiky stanoví, v kterých p...
Vážený pane,   k Vaší žádosti ze dne 16. 7. 2014 Vám v příloze zasíláme požadované informace (stanoviska odboru odškodňování Ministerstva spravedl...
Vážený pane,   k Vaší žádosti ze dne 25. 5. 2014 Vám v příloze zasíláme požadované informace. S pozdravem   Mgr. Jaroslav Rozsypal vedoucí...
Vážený pane,      k Vaší žádosti ze dne 6. 6. 2014 uvádíme následující. Text instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR č.j. 286/2011–OT-OSV ze dne 1...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?